Zo groen als gas

Ik kan de slaap maar moeilijk vatten en ben al een paar keer wakker geworden uit een fantastische droom. De hele energietransitie was voorbij en de CO2 waarden in de atmosfeer waren weer op het niveau zoals het in de oertijd was. En alle energie die nodig is komt is van groene bronnen. Het borrelt van de ideeën in mijn hoofd. Wat zijn er toch veel kansen en mogelijkheden! Voor elk probleem bestaat een oplossing. Ik sta op. ‘Wat een luxe’, realiseer ik mij. En nog verantwoord ook. Mijn boiler wordt verwarmd met groen gas. Net als mijn fornuis waar ik mijn eitjes op bak. Onderweg naar kantoor tank ik fluitend mijn auto vol groen gas. De batterijbestuurders zitten binnen,

wachtend aan de koffie, de gasslimmeriken rijden direct na het tanken door. Onderweg haal ik een vrachtauto in. Geen zwarte rookpluim meer uit de uitlaat. De oplegger is afgeladen met zeewier. Dat is voor de productie van biogas. De dag begint goed. De zon schijnt volop, er staat een mooie wind en er is biogas in overvloed. Een dag vol met duurzame, groene energie. Op kantoor open ik mijn e-mail. Weer een tiental orders. Van over de hele wereld. Onze biogasopwaardeerinstallaties zijn niet aan te slepen…

Dit is een droom maar het kan net zo goed waarheid worden. Ik ben er van overtuigd dat biogas (of groen gas) een prominente rol gaat spelen in de energietransitie van fossiele- naar duurzame energie. Daar geloof ik in en daar werk ik aan. En het is technisch héél goed uit te voeren. De tijd is er rijp voor en steeds meer mensen, overheden en instanties raken overtuigd van de mogelijkheden. Maar misschien moet biogas meer ‘sexy’ worden. Net zoals bij de komst van de elektrische auto. Eerst waren die modellen te lelijk om naar te kijken, daar wil niemand in rijden. En dan komt Elon Musk met een super mooie, designauto die ‘toevallig’ op accustroom rijdt. En in de kortste tijd is het een statussymbool. Van het nieuwste model zijn er twee jaar voor de start van de productie ongezien 500.000 auto’s verkocht. Ik vergelijk de Tesla 3 graag met onze CarborexMS, de meest sexy installatie om biogas op te waarderen.

In andere landen wordt veel positiever over biogas gedacht. En terecht. Elke vorm van energieproductie, fossiel of duurzaam, kent zijn eigen problematiek. Elke nieuwe vorm van energieopwekking heeft de nodige opstart- en aanlooptijd nodig. De biogasbranche is zich nu aan het doorontwikkelen en er is een wereldwijde markt voor. Cruciaal voor het doorbreken van biogas is het op grotere schaal kunnen toepassen waardoor de technologie uiteindelijk wel 40% tot 50% goedkoper kan worden. Op prijs concurreren met energie uit wind, waterkracht, aardwarmte, zon en getijdenverschillen blijft een uitdaging want deze energiebronnen zijn allemaal ‘gratis’. Maar ook hier geldt: alleen schaalgrootte kan duurzame energiewinning rendabel maken. De hedendaagse windmolenparken kunnen nu ook rendabel draaien zonder subsidies.

Met biogas kan dat ook. Ondernemers die hun nek durven uit te steken zullen het interessante verdienmodel steeds meer ontdekken, toepassen en omarmen. Het ‘officiële’ beleid van de regering is gericht op een aandeel van 5% groen gas in 2020 en 50% in 2050. Zelf denk ik dat 10% in 2020 en 50% in 2030 goed haalbaar is. Ambitieus? Ja, maar waarom niet? De techniek is er klaar voor. In Duitsland zijn er al 10.000 biogasinstallaties. In Nederland kan dat ook. Het vereist wel een lange adem en visie. Van de overheid, het bedrijfsleven en van de maatschappij. Wij vragen een koers waar wij ons de komende 25 of 50 jaar op kunnen richten. En willen nog meer samenwerken met kennisinstellingen, binnen een goed ondernemersklimaat met duidelijke kaders en flexibele wetgeving. De overheid zou niet alleen innovatie moeten stimuleren maar ook de introductie van nieuwe producten in de markt moeten ondersteunen en zonodig faciliteren. Wij hebben behoefte aan een thuismarkt die gebruikt kan worden als ‘showcase’, als etalage. Nederland heeft de expertise voor de productie van biogas in huis en weet alles over vergisting, vergassing, opwerking en ontzwaveling. Laten wij daar ons voordeel mee doen! De potentie voor export en werkgelegenheid is enorm.

Biogas, groen gas of biomethaan is de ideale transitie brandstof. Een praktisch voorbeeld: Nieuwbouw huizen kunnen beter niet meer worden aangesloten op het gasleidingnet. Logisch, er zijn nu betere, duurzame en goedkopere vormen van energie beschikbaar. Maar om de bestaande 4 ¼ miljoen huizen daar voor geschikt te maken en om te bouwen is niet realistisch. 350 huizen per dag… dan zijn wij in 2050 nog niet klaar. Maar dat hoeft ook niet. De oplossing is simpel en goedkoop en heet: Groen Gas. De infrastructuur bestaat er al, een gigantisch netwerk van gasleidingen naar fornuis en verwarmingsketel. En groen gas is net zo goed als aardgas. Voor mobiliteit geldt hetzelfde. Verbied sjoemelende diesel- en slurpende benzinemotoren. En stimuleer de aanpassing van brandstofmotoren die prima presteren op bioCNG en bioLNG; dus groen gas. En biogas kan ook worden omgezet naar stroom, warmte en veel nog veel meer.

Er is biomassa voldoende. Mest, slib, GFT, stortplaatsen, afvalwater… En met de huidige technologie vergisten wij net zo makkelijk microalgen, eendenkroos, hout, gras en zeewier. Ik zie het al voor mij: op de Noordzee tussen de windmolens, eindeloze zeewiervelden. En nog een stapje maar wel wat kilometers verder… In de droge, hete steppen en woestijnen groeit de vijgcactus probleemloos zonder enige vorm van irrigatie. Laat deze plant nu uitermate geschikt zijn voor vergisting naar biogas, met een zeer hoog energierendement. Hoe mooi is dat beeld? In de Sahara tussen de zonnepanelen, eindeloze akkers Nopal cactus.

Mijn droom heeft mij wakker geschud. Ik stroop de mouwen op ga en mijn ideeën concreet maken. Ook al is DMT inmiddels een wereldspeler op het gebied van biogas opwaarderen en hebben wij al meer dan 30 installaties in meerdere landen geleverd, ik ga weer nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Met ons operationeel leasefonds BioLease (met een unieke financiering uit de cashflow) zullen wij nieuwe klanten over de streep trekken om biogasopwaardeerinstallaties aan te schaffen. Wij gaan een demonstratieproject bouwen met nieuwe biogas opwaarderingtechnologie. Ons eigen DMT-wagenpark gaat rijden op groen gas. Wij bouwen een bioLNG installatie in Friesland en het groen gas wordt gebruikt voor transport over land en water. En wij installeren Turbotec thermische druk hydrolyse installaties in Engeland, Polen en Canada. Ik geloof in het mogelijke en dat wij met z’n allen alsmaar verder kunnen bouwen aan een schone en welvarende toekomst.

Die droom wordt werkelijkheid.