DMT is zich ervan bewust dat geen enkele biogasstroom dezelfde kenmerken heeft. Het principe van de technologieën is de absorptie van H2S in een vloeistof en verdere oxidatie tot elementair zwavel of sulfaat. Als specialist bieden we drie doelen voor gasontzwaveling. Met onze Ssweet (Sulfurex Selection Work Expert Tool) is het gemakkelijk om de meest geschikte oplossing te vinden voor het ontzwavelen van uw gas. Maar eerst de productbeschrijving.

Sulfurex®CR (Caustic Reuse) is een chemische schrobber waarin H2S wordt geabsorbeerd in een vloeistof met een hoge pH om de absorptiecapaciteit van een oplossing te verbeteren, waarna het verder wordt geoxideerd tijdens de aerobische behandeling van het afvalwater in een installatie voor waterzuivering.

Sulfurex®BF (Biotrickling Filter) is een biologisch proces waarin H2S wordt geabsorbeerd in een waterige oplossing met een lage pH, waarna het in-situ biologisch wordt geoxideerd tot zwavel/sulfaat.

Sulfurex®BR (Biological Regeneration) is de combinatie van Sulfurex®CR met een bioreactor voor de biologische regeneratie van bijtende middelen. In de Sulfurex®BR wordt H2S geabsorbeerd in een oplossing onder alkalische omstandigheden, waarna het in de bioreactor verder wordt geoxideerd tot zwavel.

Omdat de Sulfurex®BR-technologie een robuuste combinatie vormt van verschillende technologieën voor ontzwaveling, leggen we hier uit hoe het proces werkt.

Productbeschrijving Sulfurex®BR

Biogas wordt gemaakt door het fermenteren van biologische afvalproducten en het wordt beschouwd als een van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen ter vervanging van aardgas. Syngas wordt geproduceerd door het vergassen van koolstofhoudende brandstof en gebruikt als intermediair bij het genereren van synthetisch aardgas. Beide gassen kunnen waterstofsulfide bevatten, dat vanwege mogelijke mechanische problemen en om milieu- en veiligheidsredenen verwijderd moet worden.

Sulfurex®BR is een ontzwavelingsproces dat chemische ontzwaveling bij een gemiddelde to hoge pH combineert met biologische regeneratie van de oplossing (bijtend). Het systeem bestaat uit een gevulde kolom, een biologische reactor en een bezinktank. Deze afbeelding toont een eenvoudig stroomschema van een Sulfurex®BR-proces.

Gevulde kolom

Het biogas komt de schrobber binnen onderaan de toren en stroomt omhoog door een gevulde kolom met een hoogte van ca. 12 meter. Een bijtende oplossing wordt bovenin de kolom verdeeld over het vulmedium en het daalt af door het vulmateriaal in de tegengestelde richting van het gas. Het vulmateriaal binnenin de kolom zorgt voor een goed contact tussen het waterstofsulfide en de procesvloeistof voor het bereiken van een maximale efficiëntie.

Terwijl het biogas door de gevulde kolom stroomt, wordt waterstofsulfide in de oplossing geabsorbeerd. Het biogas verlaat de kolom aan de bovenkant, vrij van waterstofsulfide. De verzadigde procesvloeistof wordt verzameld in de bak onderin de schrobber en stroomt onder invloed van de zwaartekracht in de bioreactor.

Bioreactor

In de bioreactor wordt het in de vloeistof aanwezige waterstofsulfide biologisch geoxideerd tot elementair zwavel (S0) door thiobacillus-bacteriën. De benodigde zuurstof wordt geleverd door een beluchtingssysteem dat onderin de bioreactor is geïnstalleerd. Tijdens de oxidatie wordt de bijtende oplossing geregenereerd voordat het wordt hergebruikt voor een volgende wasfase in de schrobber.

In de bioreactor worden water, voedingsstoffen en de bijtende oplossing automatisch ververst voor cellulaire groei, wat een goede werking garandeert. Telkens wanneer het in de reactor gemeten vloeistofniveau hoger is dan het instelpunt, wordt een deel van de vloeistof afgevoerd. De afvoerstroom is onschadelijk en kan worden afgevoerd zonder enige vorm van nabehandeling. Onder optimale omstandigheden wordt 98% van het waterstofsulfide omgezet in elementair zwavel.

Bezinktank

Het elementaire zwavel wordt in de bezinktank gescheiden van de procesvloeistof, die in de bioreactor kan worden opgenomen. De bezinktank wordt gevuld met een klein deel van het afvalwater uit de bioreactor. De overstromende procesvloeistof (laag TSS) stroomt van de bezinktank naar de bioreactor. Zwavelslurrie wordt van de bodem van de bezinktank verwijderd met een groot aandeel droog materiaal van 5-10% massa. Deze zwavelslurrie is bruikbaar als kunstmest van hoge kwaliteit.

sulfurexbr_scedule_process

Voordelen

Sulfurex®BR is een flexibele ontzwavelingstechnologie die voor lage uitvoerconcentraties van waterstofsulfide zorgt met lage operationele kosten dankzij de regeneratiefase. Omdat de luchtinspuiting plaatsvindt in de bioreactor, is de technologie geschikt voor het opwaarderen van biogas. De technologie is geschikt voor grote hoeveelheden zwavel, omdat de lagere operationele kosten een compensatie vormen voor de hogere aanvankelijke investeringskosten (in tegenstelling tot zuiver chemische of biologische processen).