Oogkleppen op en aan het werk!

De positieve gevolgen die het besluit van Trump teweeg brengt ten aanzien van het klimaatakkoord van Parijs zijn te danken aan netwerken. Eén van die positieve gevolgen van het negatieve besluit van Trump zou zomaar eens kunnen zijn dat de rest van de wereld meer gaat samenwerken en zo Trump buitenspel zet. Europa en China gaan intensiever met elkaar samenwerken om de doelen van Parijs 2015 te halen. En Californië, de Amerikaanse staat die een grote voorvechter is voor duurzame energie, trekt zich niets aan van Trump’s missie, vaart volledig haar eigen koers en heeft ook de samenwerking met China gezocht. Het blijft een dom en fout besluit, maar als je eens nagaat hoeveel gesprekken, telefoontjes, e-mails, app’s en tweets, vergaderingen, rapporten, congressen, seminars, beurzen, documentaires, presentaties, debatten, onderhandelingen en wat al niet meer er nodig zijn geweest voordat de wereldleiders hun handtekening onder het akkoord konden zetten. Klimaatwetenschappers, milieuactivisten, politici, lobbyisten, meteorologen, ondernemers en wereldleiders; duizenden mensen van over de hele wereld hebben aan het uiteindelijke akkoord van 2015 bijgedragen. Netwerken is werken om invloed uit te oefenen en uiteindelijk doelen te realiseren. Het krachtenspel binnen netwerken is enorm.

Lees hier de hele blog