Oogkleppen af en aan het werk!

De positieve gevolgen die het besluit van Trump teweeg brengt ten aanzien van het klimaatakkoord van Parijs zijn te danken aan netwerken. Eén van die positieve gevolgen van het negatieve besluit van Trump zou zomaar eens kunnen zijn dat de rest van de wereld meer gaat samenwerken en zo Trump buitenspel zet. Europa en China gaan intensiever met elkaar samenwerken om de doelen van Parijs 2015 te halen. En Californië, de Amerikaanse staat die een grote voorvechter is voor duurzame energie, trekt zich niets aan van Trump’s missie, vaart volledig haar eigen koers en heeft ook de samenwerking met China gezocht. Het blijft een dom en fout besluit, maar als je eens nagaat hoeveel gesprekken, telefoontjes, e-mails, app’s en tweets, vergaderingen, rapporten, congressen, seminars, beurzen, documentaires, presentaties, debatten, onderhandelingen en wat al niet meer er nodig zijn geweest voordat de wereldleiders hun handtekening onder het akkoord konden zetten. Klimaatwetenschappers, milieuactivisten, politici, lobbyisten, meteorologen, ondernemers en wereldleiders; duizenden mensen van over de hele wereld hebben aan het uiteindelijke akkoord van 2015 bijgedragen. Netwerken is werken om invloed uit te oefenen en uiteindelijk doelen te realiseren. Het krachtenspel binnen netwerken is enorm.

Netwerken is net werken. Letterlijk werken aan het net. Als je het goed doet is het veel meer dan een borreltje drinken en wat ‘small talk’. Netwerken moet je wel leren. Niet alleen denken vanuit jouw eigen belang, maar onderzoeken waar je elkaar kunt helpen en aanvullen om resultaat te kunnen boeken. Niet gelijk denken: wat levert het mij nu op, maar er op vertrouwen dat het op een dag iets oplevert. Ikzelf heb er zowel persoonlijk als voor mijn bedrijf interesssante resultaten uit gehaald. Persoonlijk heb ik geleerd te reflecteren alsmede veel inspiratie opgedaan en voor het bedrijf heeft het me de aanzet tot concrete business opgeleverd.

Zelf ben ik inmiddels een enthousiast netwerker. In het begin van mijn ondernemerschap richtte ik mij alleen maar op mijn bedrijf. Achteraf, kan ik nu zeggen, met oogkleppen op. Alles stond in het teken van de onderneming. Ik had zogenaamd geen tijd voor andere dingen en had niets met ‘van die zakenclubjes’. Totdat ik lid werd van de VLM in 2000, de branche Vereniging voor Leveranciers van Milieutechnologie met het MKB als grootste achterban. Ondernemers zoals ik. Via deze organisatie zijn we o.a. in aanraking gekomen met het programma Partners for International Business. Een programma van de rijksoverheid dat ondernemerschap van het MKB in het buitenland stimuleert alsmede samenwerking met andere partijen. Door dit programma konden we de markt onderzoeken in het buitenland. Dat deden we. We gingen onder andere naar Costa Rica, Colombia, India, Frankrijk en Noord Amerika waarbij we mede als gevolg van de PIB ons kantoor in de Verenigde Staten hebben opgezet. Daarnaast heb ik een uitgebreid netwerk van agenten en distributeurs opgebouwd mede dankzij de export activiteiten die vanaf 2003 vanuit de VLM werden georganiseerd.

De VLM was al een grote vereniging, maar nadat we in 2015 zijn gefuseerd met Aqua Nederland tot ENVAQUA, is ons netwerk nog groter geworden. ENVAQUA vertegenwoordigt 125 toonaangevende bedrijven die wereldwijd actief zijn op het gebied van milieu- en watertechnologie. Sinds 2010 was ik voorzitter van VLM en sinds 1 januari 2015 ben ik voorzitter van ENVAQUA. Een boeiende functie die je met veel mensen in contact brengt.

Daarnaast ben ik betrokken bij diverse werkgroepen binnen de vereniging zoals Biobased Technology en Export. ENVAQUA neemt ook deel aan Holland Circulair Hotspot, een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen én overheid dat de ( internationale ) business development in de circulaire economie een warm hart toedraagt. Het secretariaat van onze branchevereniging wordt verzorgd door de FME, ondernemersvereniging voor de technologische industrie in Nederland, die uiteraard ook over een enorm netwerk beschikt. Via, via zit je dan dus zo maar in een ‘web’ van duizenden bedrijven, personen, organisaties, kennisinstellingen en overheid waar je je voordeel mee kan doen.

Netwerken brengt mij in contact met andere ondernemers, vakmensen, bestuurders, politici en andere partijen van wie ik kan leren én zaken mee kan doen. Ik haal inspiratie uit gesprekken die ik voer en lezingen die ik bijwoon. En het helpt mij mijn bedrijf verder te ontwikkelen. Zo ben ik in 2011 op het ondernemerscongres in Groningen in aanraking gekomen met het Programma Groeiversneller. Het programma beloofde een groei van je bedrijf van € 2 naar 20 miljoen omzet in vijf jaar tijd. “Dat zal wel”, dacht ik, maar ik ging toch maar eens kijken, ging meedoen en dit jaar hoop ik met mijn bedrijf de groei te bereiken die het programma beloofde. Natuurlijk zijn er meerdere factoren die hiervoor belangrijk zijn geweest, zo bevatte het programma ook veel opleidingselementen, maar het contact en netwerken met de andere ondernemers maakte het compleet. Door dit programma heb ik o.a. geleerd mij open te stellen voor andere meningen, te luisteren naar en te leren van andere ondernemers, specialisten en adviseurs. Dat was de kracht van de groep. Ik groeide als persoon en daarom als ondernemer. De bedrijven waren heel divers, maar iedereen had te maken met dezelfde problematiek zoals personeelsbeleid, marketing, verkoop, financiën en investeringen. En van elkaar hebben wij veel geleerd en toegepast in de eigen bedrijfsvoering. Toen het programma stopte, zijn we met een aantal van de deelnemers het ‘Next Level Team’ begonnen. Waarom? Omdat we het belangrijk vonden om met elkaar kennis en ervaringen uit te kunnen blijven wisselen. We wilden blijven netwerken. Blijf geloven in je plannen, blijf openstaan voor suggesties en blijf leren. Weg met die oogkleppen!

Mensen die alleen maar met hun eigen bedrijf bezig zijn zou ik wakker willen schudden. Ik daag iedereen uit: stel je open en kwetsbaar op in jouw zakelijke omgeving en ga zoveel als mogelijk netwerken. Je beloning is groei, niet alleen jouw onderneming, maar ook jij als persoon. Zo netwerken wij aan draagvlak voor een schone en welvarende toekomst.

Erwin Dirkse / CEO