Terugkijken is niets voor mij. Wat heb je er aan? Wat geweest is, is geweest. Ik werk liever in het nu en denk graag vooruit. Van het verleden kun je leren, dat klopt. Fouten die je hebt gemaakt hoef je niet nog eens te maken, althans niet dezelfde fouten. Van zaken die wel goed zijn gegaan kun je leren. Terugkijken in het verleden, goed of fout… dit heet ervaring. En daar kun je, in combinatie met een heldere visie, naar de toekomst toe écht wat mee.

Maar vooruit, wij kijken even terug en gaan naar het jaar 1987. De snelle rekenaar weet: dat is 30 jaar geleden. Precies! En in dat jaar is er een eigenwijze chemicus Rob Dirkse die gelooft in technische oplossingen voor milieuproblemen. Hij gelooft in zichzelf en start daarom in de kelder van zijn huis zijn eigen bedrijf: Dirkse Milieutechniek. Ja, DMT bestaat dertig jaar. Het is geen jubileum, dat hebben wij vijf jaar geleden al gevierd, maar het is op z’n minst toch weer een mijlpaal. Eigenlijk is elke dag dat wij werken aan oplossingen voor een duurzame en welvarende toekomst een mijlpaal.

Na dertig jaar ligt DMT nog steeds op koers en komen wij steeds dichterbij ons doel. Onderweg zijn wij wel eens van richting veranderd. In de eerste decennia was DMT voornamelijk gericht op: wat vuil is, met techniek weer schoon maken. Afvalwater zuiveren, geur bestrijden en biogas ontzwavelen. De zogenaamde ‘end-of-pipe’ oplossing. In 1972 kwam de ‘Club van Rome’ met een rapport die de wereld waarschuwde voor de schadelijke gevolgen voor het blijven exploiteren van de aarde als onuitputtelijke bron van energie en grondstoffen. Met de aanpak die daarop volgde is onder andere het gat in de ozonlaag hersteld, behoort de zure regen tot het verleden en is bijna alle vervuilde grond gesaneerd. Het reduceren van zure regen en saneren van grondwater kon mede gerealiseerd worden door technologie van DMT. Nederland was in de jaren tachtig en negentig voorloper op het gebied van milieutechniek en had hierin internationaal groot aanzien. Onder de toenmalige politieke leiding met milieuministers als Winsemius, Nijpels en Alders gebeurde er voortvarend veel. En Lansink natuurlijk, die een rangorde ontwierp voor de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking, de zogenaamde ladder van Lansink: preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten. Bovenaan in de hiërarchie is het meest en onderaan het minst milieuvriendelijk. De film van All Gore ‘Inconvenient Truth” schudde vele mensen wakker en zorgde voor een breed draagvlak. In al die jaren is DMT flink gegroeid en hebben wij de kans gekregen ons te ‘settelen’ als belangrijke speler in deze markt.

Vandaag is het de strijd tegen de opwarming van de aarde en alles wat wij kunnen doen wat leidt tot het verminderen van de CO2 uitstoot. DMT is hierin meegegaan en wij hebben onze koers daarvoor aangepast. Onze technische oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2 uitstoot. Onze visie en techniek is er steeds meer op gericht om al aan de voorkant te beginnen, over de ladder van Lansink gesproken… Dus afval niet meer zien als afval maar als grondstof. Ik ben een groot voorstander van de ‘circulaire economie’ waarmee de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen worden gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Afval bestaat niet. Dat is beter dan het lineaire systeem waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. En wat ik het mooiste vind, het ‘circulair economisch mes’ snijdt minstens aan drie kanten. Én het draagt bij aan de vermindering van CO2 uitstoot én wij maken van afval weer grondstoffen én het levert ook nog een goed verdienmodel op. Dat is onze missie. Geld verdienen met het verwaarden van afvalstromen. Zo luidt ook onze pay-off: ‘We value your waste’.

Ik heb verteld over de start van DMT, nu dertig jaar geleden en de groei en ontwikkelingen die daarop volgden. En zoals ik al zei, ben ik meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het verleden. Dus durf ik mij op deze plek te wagen aan een toekomstvoorspelling, over hoe de wereld er uit ziet in 2047. (Tegen die tijd is er toch niemand die mij daar aan zal houden dus brand ik maar los…)

Over dertig jaar wonen er mensen op Mars, is het Elon Musk technisch en ethisch gelukt om daar pioniers naar toe te sturen maar een kolonie wordt het niet. De Verenigde Staten van Europa is een feit en treedt als één land op tegen de machtsblokken Azië en de USA. Wij hebben de grootste economie ter wereld en er zal een groot tekort aan arbeidskrachten zijn wat grotendeels wordt ingevuld door vluchtelingen uit Afrika. De opwarming van de aarde zal blijven toenemen, in het meest gunstigste geval enigszins afgeremd. Er zullen veel overstromingen zijn en op andere plekken veel droogte wat tot een migratiegolf zal leiden. De belangrijkste energiebronnen zijn zon en wind. Overtollige energie wordt omgezet in waterstof. Maar ook geothermie wordt veel toegepast. IJsland is het nieuwe Koeweit met de gemakkelijk te winnen aardwarmte. Aardwarmte die wordt omgezet naar waterstof. Biogas wordt getransformeerd naar bioCNG, bioLNG en groene chemicaliën en is een belangrijk onderdeel van de energiemix. Zelfrijdende auto’s zoeven op zonne energie en hoeven niet meer aan laadpalen. Trucks en schepen maken gebruik van bioLNG. Vliegtuigen vliegen op waterstof. En olie, steenkolen en aardgas worden nog maar mondjesmaat gebruikt. Energie wordt geconsumeerd uit een ‘smart grid’ van diverse, duurzame bronnen. Consumenten van energie zijn ook producenten van energie. Veel buurten, gemeenten, provincies en bedrijven zijn zelfvoorzienend en leveren overtollige energie aan het netwerk. Ons eetpatroon is geheel veranderd en bestaat voornamelijk uit groenten, fruit en noten. Vlees is vervangen door synthetisch vlees en insecten. Suiker en koolhydraten worden bijna niet meer geconsumeerd. Suikerbieten worden bijna alleen nog maar verbouwd voor de productie van biogas en aardappelen voor het zetmeel waaruit bioplastic wordt gemaakt. In 2047 viert DMT haar 60 jarig bestaan, samen met al haar buitenlandse vestigingen. En ik denk dat de formatie van een nieuw kabinet over dertig jaar toch nog is gelukt. Maar alles wat ik hier heb voorspeld is onder voorbehoud. Want als Kim Jung Un toch op die knop gaat drukken zal het allemaal wel anders gaan.

Hoe het ook zij, wij blijven werken aan een schone en welvarende toekomst.

 

Erwin Dirkse / CEO DMT Environmental Technology

Ik kan de slaap maar moeilijk vatten en ben al een paar keer wakker geworden uit een fantastische droom. De hele energietransitie was voorbij en de CO2 waarden in de atmosfeer waren weer op het niveau zoals het in de oertijd was. En alle energie die nodig is komt is van groene bronnen. Het borrelt van de ideeën in mijn hoofd. Wat zijn er toch veel kansen en mogelijkheden! Voor elk probleem bestaat een oplossing. Ik sta op. ‘Wat een luxe’, realiseer ik mij. En nog verantwoord ook. Mijn boiler wordt verwarmd met groen gas. Net als mijn fornuis waar ik mijn eitjes op bak. Onderweg naar kantoor tank ik fluitend mijn auto vol groen gas. De batterijbestuurders zitten binnen,

wachtend aan de koffie, de gasslimmeriken rijden direct na het tanken door. Onderweg haal ik een vrachtauto in. Geen zwarte rookpluim meer uit de uitlaat. De oplegger is afgeladen met zeewier. Dat is voor de productie van biogas. De dag begint goed. De zon schijnt volop, er staat een mooie wind en er is biogas in overvloed. Een dag vol met duurzame, groene energie. Op kantoor open ik mijn e-mail. Weer een tiental orders. Van over de hele wereld. Onze biogasopwaardeerinstallaties zijn niet aan te slepen…

Dit is een droom maar het kan net zo goed waarheid worden. Ik ben er van overtuigd dat biogas (of groen gas) een prominente rol gaat spelen in de energietransitie van fossiele- naar duurzame energie. Daar geloof ik in en daar werk ik aan. En het is technisch héél goed uit te voeren. De tijd is er rijp voor en steeds meer mensen, overheden en instanties raken overtuigd van de mogelijkheden. Maar misschien moet biogas meer ‘sexy’ worden. Net zoals bij de komst van de elektrische auto. Eerst waren die modellen te lelijk om naar te kijken, daar wil niemand in rijden. En dan komt Elon Musk met een super mooie, designauto die ‘toevallig’ op accustroom rijdt. En in de kortste tijd is het een statussymbool. Van het nieuwste model zijn er twee jaar voor de start van de productie ongezien 500.000 auto’s verkocht. Ik vergelijk de Tesla 3 graag met onze CarborexMS, de meest sexy installatie om biogas op te waarderen.

In andere landen wordt veel positiever over biogas gedacht. En terecht. Elke vorm van energieproductie, fossiel of duurzaam, kent zijn eigen problematiek. Elke nieuwe vorm van energieopwekking heeft de nodige opstart- en aanlooptijd nodig. De biogasbranche is zich nu aan het doorontwikkelen en er is een wereldwijde markt voor. Cruciaal voor het doorbreken van biogas is het op grotere schaal kunnen toepassen waardoor de technologie uiteindelijk wel 40% tot 50% goedkoper kan worden. Op prijs concurreren met energie uit wind, waterkracht, aardwarmte, zon en getijdenverschillen blijft een uitdaging want deze energiebronnen zijn allemaal ‘gratis’. Maar ook hier geldt: alleen schaalgrootte kan duurzame energiewinning rendabel maken. De hedendaagse windmolenparken kunnen nu ook rendabel draaien zonder subsidies.

Met biogas kan dat ook. Ondernemers die hun nek durven uit te steken zullen het interessante verdienmodel steeds meer ontdekken, toepassen en omarmen. Het ‘officiële’ beleid van de regering is gericht op een aandeel van 5% groen gas in 2020 en 50% in 2050. Zelf denk ik dat 10% in 2020 en 50% in 2030 goed haalbaar is. Ambitieus? Ja, maar waarom niet? De techniek is er klaar voor. In Duitsland zijn er al 10.000 biogasinstallaties. In Nederland kan dat ook. Het vereist wel een lange adem en visie. Van de overheid, het bedrijfsleven en van de maatschappij. Wij vragen een koers waar wij ons de komende 25 of 50 jaar op kunnen richten. En willen nog meer samenwerken met kennisinstellingen, binnen een goed ondernemersklimaat met duidelijke kaders en flexibele wetgeving. De overheid zou niet alleen innovatie moeten stimuleren maar ook de introductie van nieuwe producten in de markt moeten ondersteunen en zonodig faciliteren. Wij hebben behoefte aan een thuismarkt die gebruikt kan worden als ‘showcase’, als etalage. Nederland heeft de expertise voor de productie van biogas in huis en weet alles over vergisting, vergassing, opwerking en ontzwaveling. Laten wij daar ons voordeel mee doen! De potentie voor export en werkgelegenheid is enorm.

Biogas, groen gas of biomethaan is de ideale transitie brandstof. Een praktisch voorbeeld: Nieuwbouw huizen kunnen beter niet meer worden aangesloten op het gasleidingnet. Logisch, er zijn nu betere, duurzame en goedkopere vormen van energie beschikbaar. Maar om de bestaande 4 ¼ miljoen huizen daar voor geschikt te maken en om te bouwen is niet realistisch. 350 huizen per dag… dan zijn wij in 2050 nog niet klaar. Maar dat hoeft ook niet. De oplossing is simpel en goedkoop en heet: Groen Gas. De infrastructuur bestaat er al, een gigantisch netwerk van gasleidingen naar fornuis en verwarmingsketel. En groen gas is net zo goed als aardgas. Voor mobiliteit geldt hetzelfde. Verbied sjoemelende diesel- en slurpende benzinemotoren. En stimuleer de aanpassing van brandstofmotoren die prima presteren op bioCNG en bioLNG; dus groen gas. En biogas kan ook worden omgezet naar stroom, warmte en veel nog veel meer.

Er is biomassa voldoende. Mest, slib, GFT, stortplaatsen, afvalwater… En met de huidige technologie vergisten wij net zo makkelijk microalgen, eendenkroos, hout, gras en zeewier. Ik zie het al voor mij: op de Noordzee tussen de windmolens, eindeloze zeewiervelden. En nog een stapje maar wel wat kilometers verder… In de droge, hete steppen en woestijnen groeit de vijgcactus probleemloos zonder enige vorm van irrigatie. Laat deze plant nu uitermate geschikt zijn voor vergisting naar biogas, met een zeer hoog energierendement. Hoe mooi is dat beeld? In de Sahara tussen de zonnepanelen, eindeloze akkers Nopal cactus.

Mijn droom heeft mij wakker geschud. Ik stroop de mouwen op ga en mijn ideeën concreet maken. Ook al is DMT inmiddels een wereldspeler op het gebied van biogas opwaarderen en hebben wij al meer dan 30 installaties in meerdere landen geleverd, ik ga weer nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Met ons operationeel leasefonds BioLease (met een unieke financiering uit de cashflow) zullen wij nieuwe klanten over de streep trekken om biogasopwaardeerinstallaties aan te schaffen. Wij gaan een demonstratieproject bouwen met nieuwe biogas opwaarderingtechnologie. Ons eigen DMT-wagenpark gaat rijden op groen gas. Wij bouwen een bioLNG installatie in Friesland en het groen gas wordt gebruikt voor transport over land en water. En wij installeren Turbotec thermische druk hydrolyse installaties in Engeland, Polen en Canada. Ik geloof in het mogelijke en dat wij met z’n allen alsmaar verder kunnen bouwen aan een schone en welvarende toekomst.

Die droom wordt werkelijkheid.

A special thanks to our project team who made this smoot Gas-to-Grid at the biogas facility in Vestjysk possible.
Some might even say that the’ve never expierenced such a smooth injection into the Grid. This corporation between these local farmers sets a great example and we are very glad to be part of it.

 

Robert Lems

Congratulations on your 12,5 years anniversary with DMT!

This company’s future is clearly to be prosperous with team members like you.
Thank you for your dedication!

Erwin Dirkse

“Talent is mooi, ambitie is beter”. Een kopregel boven een artikel in de krant. Mijn oog viel er direct op. Niet zo verwonderlijk want zonder de strekking van het artikel te kennen had ik wel een idee waar het over zou gaan. Ik was het er nu al mee eens. Toch maar even gelezen. En ja, ik vond al snel bevestiging van wat ik dacht: de succesfactor voor een topcarrière zit voornamelijk in je eigen wil. Wie wil je zijn, wat wil je worden, welke doelen wil je bereiken, wat is jouw motivatie? Talent is mooi meegenomen maar het succes moet uit jezelf komen. Bij DMT ben ik dan ook blij als medewerkers, naast veel kennis en kunde, ook karakter tonen en een positieve houding laten zien. Dat eerste kun je leren, het tweede heb je van jezelf.

Lees verder

Alleen het beste resultaat is goed genoeg voor jou. Als onze nieuwe service engineer snap jij wat onze klanten nodig hebben en jij zorgt ervoor dat alles op site geregeld is daarnaast help je de klant bij het (periodieke) onderhoud.

Reizen voor je werk vind je leuk en je wordt gedreven door techniek. Als sleutelaar ben jij altijd op zoek naar een betere en efficiëntere manier en steekt jouw mening hierover niet onder stoelen of banken. In deze functie heb je veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. Als je dat leuk lijkt lees dan snel de rest van de vacature door op de onderstaande link te klikken en/of neem contact op met Tong-Sja.

Tot snel!

Carrière