Ondernemen. Wat betekent het woord eigenlijk? Ergens aan beginnen, iets gaan doen. En ‘als een ander woord voor’ in een kruiswoordpuzzel zou ik er wel een paar weten: wagen, durven, aanpakken, beproeven, uitvoeren… Iemand die onderneemt is een ondernemer. Een fraaie uitspraak van Cor Stutterheim, voormalig directeur van CMG: “Ondernemen is zien wat iedereen ziet en daarmee doet wat niemand anders doet”. Mooi verwoord, spreekt mij wel aan. Maar wat zegt het eigenlijk? Het geeft aan dat er voor iedereen kansen voorbij komen maar dat niet iedereen een kans herkent en er iets mee doet. Wij kennen allemaal wel het gevoel van: ‘waarom heb ik dat niet bedacht of gedaan?’ als er weer iemand is die succes heeft met een goed idee of product. Maar veel mensen hebben geen idee wat er allemaal bij heeft komen kijken voordat je daar bent en succes kunt oogsten. En hoeveel keren het is misgegaan en de beste ideeën of potentiële producten het nèt niet hebben gehaald. Hoeveel tijd en geld er is geïnvesteerd zonder daar enig rendement uit hebben te kunnen halen. Ook dat is ondernemen, je begint ergens aan zonder dat je van te voren de afloop weet.

Ik kan er over meepraten, binnen DMT. Ooit zijn wij begonnen in de watertechnologie en wij hadden een goede naam opgebouwd met verschillende producten die vervuild water reinigden. Grondwater, afvalwater, percolaatwater, zowel bij overheden en bedrijven als bij particulieren met woningen, boerderijen en hotels met een septic tank. Dat ging jarenlang goed. Wij leverden tussen 2008 en 2015 zo’n 300 IBA systemen per jaar (IBA = Individuele Behandeling Afvalwater), veel in licentie voor Noord-Ierland. En zo’n 10 jaar geleden hield het zomaar op. Waarom? Het had al niet zoveel aandacht meer van ons, die licentie liep wel door, dat was makkelijk geld verdienen. En wij hadden eens goed naar onze ‘portfolio’ gekeken en wilden niet te afhankelijk zijn van één sector. Dus hebben wij destijds extra gas gegeven voor de ontwikkeling van technieken om Biogas op te waarderen. En met succes, het is de belangrijkste pijler geworden van DMT. Is het dan erg dat je aan de andere kant wat verloren hebt? Nee, dat is de kern van ondernemen. Je wint en je verliest. Maar ook: wat je verloren hebt kan je ook weer terugwinnen. En andersom: de focus op gas en de daarmee gepaard gaande grote groei van DMT maakte ons ook weer kwetsbaar. Met die gedachte hebben wij in 2014 opnieuw gekeken naar onze ‘portfolio’ en kwamen wij op de gedachte om weer eens wat te doen in watertechnologie. Hoe kom je op het idee, zou je kunnen zeggen, in een land als Nederland dat internationaal als dé bakermat en hét kenniscentrum van de watertechnologie bekend staat.

Ondernemen = ergens aan beginnen. Maar zo makkelijk als het klinkt is het niet en zo bedachten wij dat wij niet opnieuw het wiel zouden willen gaan uitvinden. Dus hebben wij een ‘verkenner’ vooruit gestuurd naar de Water Campus in Leeuwarden. Zo werd DMT lid van de Water Alliance en Wetsus. Vanuit ons eigen ‘schuttersputje’ – wij hadden een eigen kantoor in de Johannes de Doper Kerk – konden zo nationale en internationale contacten worden gelegd met overheden, universiteiten, studenten, startup’s, bedrijfsleven, kenniscentra en instituten. Vervolgens ben ik als ondernemer gaan afwegen wat de beste weg zou zijn om weer met slib- en waterbehandeling succesvol te kunnen worden. Gaan wij iets nieuws ontwikkelen of gaan wij samenwerken of springen wij op een rijdende trein? De conclusie van ons haalbaarheidsonderzoek was het laatste. En zo kwamen wij in contact met SUSTEC in Wageningen, een bedrijf dat succesvolle technologie heeft ontwikkeld voor een hogere opbrengst van biogas, gereduceerde slibvolumes en terugwinning van nutriënten uit (afval)water. Hun producten TurboTec en NutriTec passen uitstekend in ons pakket waarmee wij onze portfolio weer ‘up-to-date’ hebben en waarmee wij ons bedrijfsrisico verkleinen. Beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Zij hebben kennis van de technologie, wij beschikken over de internationale netwerken en de financiële mogelijkheden om in dit marktsegment belangrijk te kunnen groeien. Dat wij hierin vertrouwen hebben blijkt: in mei 2016 hebben wij SUSTEC aan DMT toegevoegd.

En dat kreeg weer een gevolg. Zo werd ik gevraagd om binnen de Noordelijke Innovation Board de portefeuille Watertechnologie op mij te nemen. De NIB is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland met een innovatie agenda. Het ontwikkelen van watertechnologie in de noordelijke provincies is één van de vijf speerpunten waar dit overlegorgaan zich op richt om de werkgelegenheid te bevorderen. Met een aantal hier in het noorden gevestigde bedrijven, die al een behoorlijke reputatie hebben op het gebied van watertechnologie, én met de Water Campus én met Wetsus en haar spin-off, zou je zeggen dat dit kans van slagen heeft. Maar hoe vertaal je dit naar groei van werkgelegenheid, naar 2.000 extra arbeidsplaatsen in 2030? Ik vergader en praat wat af. Het is niet een van de meest gemakkelijke sectoren waar op korte termijn succes in is te halen. Het is een lastige markt, conservatief ingesteld en met kritische klanten. Het is vooral een kwestie van de lange adem met een middelmatig rendement. Maar soms denk ik wel eens dat het ook ontbreekt aan ondernemerschap. Aan durf. Aan inzicht. Aan doorzettingsvermogen. Én aan synergie.

Met een internationaal hoog aangeschreven kenniscentrum als Wetsus, met vooraanstaande noordelijke bedrijven als Paques, Spaans Babcock, Hubert, Landustrie én niet te vergeten DMT met SUSTEC technologie, én met de wereldwijd erkende, vooraanstaande reputatie op het gebied van watertechnologie door Nederlandse vindingen als o.a.: anaerobe waterzuiveringtechnologie, MBR, oppervlaktebeluchters, Anammox en de Nereda technologie, hebben wij toch een supersterke basis om onze kennis te vermarkten? En de potentiële markt is wereldwijd groot, héél groot. Wat hebben wij dan nog meer nodig? Ik zal u het antwoord geven: ondernemerschap, dat is wat nodig is om ergens te beginnen en om ergens te komen. En wat nog kan helpen is een BHAG. Een wat? Een BHAG (Big Hairy Audacious Goal), vrij vertaald naar het Nederlands: het Grote Gedurfde Dappere Doel. Je stelt je een duidelijk en ambitieus doel dat binnen een bepaalde tijd te realiseren moet zijn. Het doel is ambitieus maar niet onbereikbaar, spreekt tot de verbeelding en fungeert als duidelijke katalysator voor de teamgeest. Het hebben van een BHAG is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van minder succesvolle bedrijven. Ik doe een voorstel voor de BHAG 2018 binnen onze sector: ‘Open Innovatie vanaf 1 januari’. Weg met het behoudende, het wantrouwen, het beschermen, het verbergen, het navelstaren. Wij moeten onderling (nog) meer samenwerken. Kennis delen is vermenigvuldigen. Alleen zo kunnen wij samen werken aan een schone en welvarende toekomst. Meer ondernemen, meer samenwerken, meer kennis delen…  En ik voorspel: dan gaan de ramen open.

 

Erwin Dirkse

CEO DMT Environmental Technology

Het is er dan toch van gekomen. Eindelijk een regeerakkoord. En een nieuw kabinet. Wat ik er van vind kan ik nog niet zeggen. Ik heb het akkoord nog niet kunnen lezen en dan nog. In de media wordt er volop over geschreven en iedereen vind er wel wat van maar de meeste meningen zijn die van een papegaai: napraten wat hen het beste past. Wat ik vind is niet belangrijk. Maar laten ze nu wel alsjeblieft aan het werk gaan, de formatie heeft al schandalig lang geduurd. Wat ik hoop is dat ze waar maken wat ze op klimaatgebied beloven. En dat ze keihard gaan werken aan de CO2 reductie. En dan niet door het in lege gasvelden te pompen en zo Groningen wellicht opzadelen met een nieuw probleem maar door het structureel aan te pakken bij de bron. Eric Wiebes mag als kersverse minister voor  economische zaken en Klimaat dat kooldioxidevarkentje wassen. In mijn vorige blog schreef ik al over de VVD milieuministers Winsemius, Nijpels en Kamp. In dit rijtje past Wiebes er hopelijk mooi bij. Het is niet geheel toevallig dat de VVD de klimaatportefeuille heeft geclaimd. Er is inmiddels een breed draagvlak ontstaan, de energietransitie wordt eindelijk serieus genomen en de B.V. Nederland kan er dankzij gerenommeerde en toonaangevende Nederlandse ondernemingen goede sier mee maken en flink geld mee verdienen.

DMT is zo’n gerenommeerd en toonaangevend bedrijf. Met een historie en ontwikkeling van, op de kop af, 30 jaar en waar in het laatste decennium met name zwaar is geïnvesteerd in het opwaarderen van biogas. Dat heeft ons daar gebracht wat wij ons zo’n tien jaar geleden als doel hadden gesteld: een top 3 notering bij de toonaangevende bedrijven op het gebied van biogas opwaardering. Daar zijn wij nu aangeland en daar doen wij nu ons voordeel mee. Maar hoe kom je daar? Dat is niet zomaar gedaan. Nu wij onze 30e  verjaardag vieren denk ik daar regelmatig aan terug en als ik dan zie welke route wij hebben genomen verbaast het mij ook wel. En voel ik nog meer waardering voor de mensen die dit met z’n allen hebben gerealiseerd. Meer dan genoeg redenen om op 3 november ons 30-jarig bestaan te vieren met een heus ‘Oktoberfest’.

Nog even terug naar het jaar 1987. Mijn vader stopt met een goede baan als technisch directeur bij Gebr. Smilde in Heerenveen om voor zichzelf te beginnen. Hij is dan 51 jaar. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hij maakt van zijn hobby – het oplossen van (milieu)technische problemen – zijn werk. Mijn vader vroeg mij er vanaf dag 1 bij en vol vertrouwen en ambitie ben ik hierin meegegaan. Ik was klaar met mijn studie en had een aantal jaren werkervaring, ik was 27. Wij zijn begonnen in de kelder van ons huis. Het was vanaf het begin een familiebedrijf, mijn moeder deed de boekhouding, we hadden twee technische tekenaars, wij waren een hecht en goed team. Mijn vader was de techneut, hoe meer technische problemen er bij bedrijven waren, hoe mooier hij het vond daar oplossingen voor te bedenken. Het was zijn grote verdienste en het ‘verdiende’ ook maar daar was dan alles mee gezegd, ‘opschieten’ deed het niet echt. Alsmaar het wiel opnieuw uitvinden maar geen continuïteit in dienst of product. Vaak ‘duur’ leergeld betalen. Daar worstelde ik toen enorm mee: maatwerk versus schaalbaarheid. Wij hadden een te hoog risicoprofiel. Dat moest anders en kon anders, had ik geleerd, en dat gingen wij doen. Eerst in grondwaterzuivering, geurbestrijding en biogasontzwaveling. Wij beschikten op een gegeven moment over een goed grondwaterzuivering concept en produceerden daar kleine series van en verkochten dat aan aannemers. Maar onze concurrent ging hun product verhuren. Wij haalden daar in het begin onze schouders over op tot wij de slag verloren. Dat heb ik toen wel geleerd: kijk om je heen en ontwikkel ook andere verdienmodellen.

Vanaf dat moment heb ik een stip op de horizon gezet waar wij over 10 jaar met het bedrijf wilden zijn. En hebben ons meer en meer gefocust op twee producten: de ontzwaveling van gas en het opwaarderen van biogas. Wij wilden vooraan in de kudde lopen in plaats van erachter, dan loop je alleen maar in de stront van anderen. Wij wilden markleider worden en onze USP’s (Unique Selling Proposition) maximaal uitbuiten. Zo neemt de waardepropositie van het bedrijf toe en daarmee de marge. Het was nodig om het bedrijf in een andere richting te sturen. Niet alles maar aanpakken wat op onze weg komt maar juist alleen concentreren op een paar goede producten en daar het bedrijf op inrichten. Daar geloof ik nu in maar dat heb ik ook moeten leren. Het ging niet altijd goed. Eind jaren negentig hadden wij zo’n 35 mensen in dienst met ons bedrijf in Heerenveen, een overgenomen) productiebedrijf in Doetinchem en een joint-venture in België. Niet veel later waren er door marktomstandigheden en deels gedwongen keuzes nog maar tien man over. De toekomst van het bedrijf is wel in het geding geweest. Ook door foute inschattingen van mij. Mijn vader zei wel eens: “het lijkt mij niet verstandig” bij bepaalde beslissingen maar hij liet het mij toch doen. Soms een harde leerschool. Maar nu schommelen wij al weer een tijdje rond de 60 medewerkers. Men zegt altijd: 7 vette jaren en 7 magere jaren. Maar ze zeggen er nooit bij waar de eerste 7 jaar mee begint: vet of mager. Dus waar staan wij nu aan het eind of aan het begin van de vierde cyclus?

Wat mij betreft staan wij weer aan het begin van 7 vette jaren. Wij gaan op de ingeslagen weg door. De schaalvergroting zoeken wij met name in het buitenland. Met Amerika hebben wij al een goede slag geslagen. En wij hebben weer een nieuwe stip op de horizon gezet. In 2022 gaan wij voor de €100 miljoen omzet, vijf keer zoveel dan nu. Dat willen wij realiseren met autonome groei, met overnames en met ca. 150 extra medewerkers. Met nieuwe, goede, eigenwijze, tegendraadse en ambitieuze collega’s, die (nog) beter zijn dan wij. Geen ja-knikkers maar tegensprekers onder het motto: wrijving geeft glans. Maar de basis blijft natuurlijk onze producten en diensten. Hier gaan wij mee door en wij blijven vernieuwen. Wij kiezen voor open innovatie en voor samenwerking met andere partijen. Wij houden niet alles voor onszelf want ik heb liever een klein stuk van een grote taart dan een gebakje voor mij alleen. Wij gaan door met het bepalen van onze strategie en met ‘out of the box’ denken. Wij zijn niet meer tevreden met gehaalde prognoses van een omzetgroei van €10 miljoen naar €11 miljoen als er in de markt ruimte is voor €20 miljoen. En als wij in bepaalde markten niet bij de top 3 kunnen behoren dan stoppen wij er beter mee. Net als in de sport: wij winnen liever goud op één onderdeel dan dat wij 5e worden op de meerkamp. Dus, kies ambitieus! Blijf ondernemen, plannen maken en geloven in een schone en welvarende toekomst.

En blijf stippen zetten op de horizon.

 

Erwin Dirkse

CEO

DMT Environmental Technology

Terugkijken is niets voor mij. Wat heb je er aan? Wat geweest is, is geweest. Ik werk liever in het nu en denk graag vooruit. Van het verleden kun je leren, dat klopt. Fouten die je hebt gemaakt hoef je niet nog eens te maken, althans niet dezelfde fouten. Van zaken die wel goed zijn gegaan kun je leren. Terugkijken in het verleden, goed of fout… dit heet ervaring. En daar kun je, in combinatie met een heldere visie, naar de toekomst toe écht wat mee.

Maar vooruit, wij kijken even terug en gaan naar het jaar 1987. De snelle rekenaar weet: dat is 30 jaar geleden. Precies! En in dat jaar is er een eigenwijze chemicus Rob Dirkse die gelooft in technische oplossingen voor milieuproblemen. Hij gelooft in zichzelf en start daarom in de kelder van zijn huis zijn eigen bedrijf: Dirkse Milieutechniek. Ja, DMT bestaat dertig jaar. Het is geen jubileum, dat hebben wij vijf jaar geleden al gevierd, maar het is op z’n minst toch weer een mijlpaal. Eigenlijk is elke dag dat wij werken aan oplossingen voor een duurzame en welvarende toekomst een mijlpaal.

Na dertig jaar ligt DMT nog steeds op koers en komen wij steeds dichterbij ons doel. Onderweg zijn wij wel eens van richting veranderd. In de eerste decennia was DMT voornamelijk gericht op: wat vuil is, met techniek weer schoon maken. Afvalwater zuiveren, geur bestrijden en biogas ontzwavelen. De zogenaamde ‘end-of-pipe’ oplossing. In 1972 kwam de ‘Club van Rome’ met een rapport die de wereld waarschuwde voor de schadelijke gevolgen voor het blijven exploiteren van de aarde als onuitputtelijke bron van energie en grondstoffen. Met de aanpak die daarop volgde is onder andere het gat in de ozonlaag hersteld, behoort de zure regen tot het verleden en is bijna alle vervuilde grond gesaneerd. Het reduceren van zure regen en saneren van grondwater kon mede gerealiseerd worden door technologie van DMT. Nederland was in de jaren tachtig en negentig voorloper op het gebied van milieutechniek en had hierin internationaal groot aanzien. Onder de toenmalige politieke leiding met milieuministers als Winsemius, Nijpels en Alders gebeurde er voortvarend veel. En Lansink natuurlijk, die een rangorde ontwierp voor de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking, de zogenaamde ladder van Lansink: preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten. Bovenaan in de hiërarchie is het meest en onderaan het minst milieuvriendelijk. De film van All Gore ‘Inconvenient Truth” schudde vele mensen wakker en zorgde voor een breed draagvlak. In al die jaren is DMT flink gegroeid en hebben wij de kans gekregen ons te ‘settelen’ als belangrijke speler in deze markt.

Vandaag is het de strijd tegen de opwarming van de aarde en alles wat wij kunnen doen wat leidt tot het verminderen van de CO2 uitstoot. DMT is hierin meegegaan en wij hebben onze koers daarvoor aangepast. Onze technische oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2 uitstoot. Onze visie en techniek is er steeds meer op gericht om al aan de voorkant te beginnen, over de ladder van Lansink gesproken… Dus afval niet meer zien als afval maar als grondstof. Ik ben een groot voorstander van de ‘circulaire economie’ waarmee de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen worden gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Afval bestaat niet. Dat is beter dan het lineaire systeem waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. En wat ik het mooiste vind, het ‘circulair economisch mes’ snijdt minstens aan drie kanten. Én het draagt bij aan de vermindering van CO2 uitstoot én wij maken van afval weer grondstoffen én het levert ook nog een goed verdienmodel op. Dat is onze missie. Geld verdienen met het verwaarden van afvalstromen. Zo luidt ook onze pay-off: ‘We value your waste’.

Ik heb verteld over de start van DMT, nu dertig jaar geleden en de groei en ontwikkelingen die daarop volgden. En zoals ik al zei, ben ik meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het verleden. Dus durf ik mij op deze plek te wagen aan een toekomstvoorspelling, over hoe de wereld er uit ziet in 2047. (Tegen die tijd is er toch niemand die mij daar aan zal houden dus brand ik maar los…)

Over dertig jaar wonen er mensen op Mars, is het Elon Musk technisch en ethisch gelukt om daar pioniers naar toe te sturen maar een kolonie wordt het niet. De Verenigde Staten van Europa is een feit en treedt als één land op tegen de machtsblokken Azië en de USA. Wij hebben de grootste economie ter wereld en er zal een groot tekort aan arbeidskrachten zijn wat grotendeels wordt ingevuld door vluchtelingen uit Afrika. De opwarming van de aarde zal blijven toenemen, in het meest gunstigste geval enigszins afgeremd. Er zullen veel overstromingen zijn en op andere plekken veel droogte wat tot een migratiegolf zal leiden. De belangrijkste energiebronnen zijn zon en wind. Overtollige energie wordt omgezet in waterstof. Maar ook geothermie wordt veel toegepast. IJsland is het nieuwe Koeweit met de gemakkelijk te winnen aardwarmte. Aardwarmte die wordt omgezet naar waterstof. Biogas wordt getransformeerd naar bioCNG, bioLNG en groene chemicaliën en is een belangrijk onderdeel van de energiemix. Zelfrijdende auto’s zoeven op zonne energie en hoeven niet meer aan laadpalen. Trucks en schepen maken gebruik van bioLNG. Vliegtuigen vliegen op waterstof. En olie, steenkolen en aardgas worden nog maar mondjesmaat gebruikt. Energie wordt geconsumeerd uit een ‘smart grid’ van diverse, duurzame bronnen. Consumenten van energie zijn ook producenten van energie. Veel buurten, gemeenten, provincies en bedrijven zijn zelfvoorzienend en leveren overtollige energie aan het netwerk. Ons eetpatroon is geheel veranderd en bestaat voornamelijk uit groenten, fruit en noten. Vlees is vervangen door synthetisch vlees en insecten. Suiker en koolhydraten worden bijna niet meer geconsumeerd. Suikerbieten worden bijna alleen nog maar verbouwd voor de productie van biogas en aardappelen voor het zetmeel waaruit bioplastic wordt gemaakt. In 2047 viert DMT haar 60 jarig bestaan, samen met al haar buitenlandse vestigingen. En ik denk dat de formatie van een nieuw kabinet over dertig jaar toch nog is gelukt. Maar alles wat ik hier heb voorspeld is onder voorbehoud. Want als Kim Jung Un toch op die knop gaat drukken zal het allemaal wel anders gaan.

Hoe het ook zij, wij blijven werken aan een schone en welvarende toekomst.

 

Erwin Dirkse / CEO DMT Environmental Technology

Ik kan de slaap maar moeilijk vatten en ben al een paar keer wakker geworden uit een fantastische droom. De hele energietransitie was voorbij en de CO2 waarden in de atmosfeer waren weer op het niveau zoals het in de oertijd was. En alle energie die nodig is komt is van groene bronnen. Het borrelt van de ideeën in mijn hoofd. Wat zijn er toch veel kansen en mogelijkheden! Voor elk probleem bestaat een oplossing. Ik sta op. ‘Wat een luxe’, realiseer ik mij. En nog verantwoord ook. Mijn boiler wordt verwarmd met groen gas. Net als mijn fornuis waar ik mijn eitjes op bak. Onderweg naar kantoor tank ik fluitend mijn auto vol groen gas. De batterijbestuurders zitten binnen,

wachtend aan de koffie, de gasslimmeriken rijden direct na het tanken door. Onderweg haal ik een vrachtauto in. Geen zwarte rookpluim meer uit de uitlaat. De oplegger is afgeladen met zeewier. Dat is voor de productie van biogas. De dag begint goed. De zon schijnt volop, er staat een mooie wind en er is biogas in overvloed. Een dag vol met duurzame, groene energie. Op kantoor open ik mijn e-mail. Weer een tiental orders. Van over de hele wereld. Onze biogasopwaardeerinstallaties zijn niet aan te slepen…

Dit is een droom maar het kan net zo goed waarheid worden. Ik ben er van overtuigd dat biogas (of groen gas) een prominente rol gaat spelen in de energietransitie van fossiele- naar duurzame energie. Daar geloof ik in en daar werk ik aan. En het is technisch héél goed uit te voeren. De tijd is er rijp voor en steeds meer mensen, overheden en instanties raken overtuigd van de mogelijkheden. Maar misschien moet biogas meer ‘sexy’ worden. Net zoals bij de komst van de elektrische auto. Eerst waren die modellen te lelijk om naar te kijken, daar wil niemand in rijden. En dan komt Elon Musk met een super mooie, designauto die ‘toevallig’ op accustroom rijdt. En in de kortste tijd is het een statussymbool. Van het nieuwste model zijn er twee jaar voor de start van de productie ongezien 500.000 auto’s verkocht. Ik vergelijk de Tesla 3 graag met onze CarborexMS, de meest sexy installatie om biogas op te waarderen.

In andere landen wordt veel positiever over biogas gedacht. En terecht. Elke vorm van energieproductie, fossiel of duurzaam, kent zijn eigen problematiek. Elke nieuwe vorm van energieopwekking heeft de nodige opstart- en aanlooptijd nodig. De biogasbranche is zich nu aan het doorontwikkelen en er is een wereldwijde markt voor. Cruciaal voor het doorbreken van biogas is het op grotere schaal kunnen toepassen waardoor de technologie uiteindelijk wel 40% tot 50% goedkoper kan worden. Op prijs concurreren met energie uit wind, waterkracht, aardwarmte, zon en getijdenverschillen blijft een uitdaging want deze energiebronnen zijn allemaal ‘gratis’. Maar ook hier geldt: alleen schaalgrootte kan duurzame energiewinning rendabel maken. De hedendaagse windmolenparken kunnen nu ook rendabel draaien zonder subsidies.

Met biogas kan dat ook. Ondernemers die hun nek durven uit te steken zullen het interessante verdienmodel steeds meer ontdekken, toepassen en omarmen. Het ‘officiële’ beleid van de regering is gericht op een aandeel van 5% groen gas in 2020 en 50% in 2050. Zelf denk ik dat 10% in 2020 en 50% in 2030 goed haalbaar is. Ambitieus? Ja, maar waarom niet? De techniek is er klaar voor. In Duitsland zijn er al 10.000 biogasinstallaties. In Nederland kan dat ook. Het vereist wel een lange adem en visie. Van de overheid, het bedrijfsleven en van de maatschappij. Wij vragen een koers waar wij ons de komende 25 of 50 jaar op kunnen richten. En willen nog meer samenwerken met kennisinstellingen, binnen een goed ondernemersklimaat met duidelijke kaders en flexibele wetgeving. De overheid zou niet alleen innovatie moeten stimuleren maar ook de introductie van nieuwe producten in de markt moeten ondersteunen en zonodig faciliteren. Wij hebben behoefte aan een thuismarkt die gebruikt kan worden als ‘showcase’, als etalage. Nederland heeft de expertise voor de productie van biogas in huis en weet alles over vergisting, vergassing, opwerking en ontzwaveling. Laten wij daar ons voordeel mee doen! De potentie voor export en werkgelegenheid is enorm.

Biogas, groen gas of biomethaan is de ideale transitie brandstof. Een praktisch voorbeeld: Nieuwbouw huizen kunnen beter niet meer worden aangesloten op het gasleidingnet. Logisch, er zijn nu betere, duurzame en goedkopere vormen van energie beschikbaar. Maar om de bestaande 4 ¼ miljoen huizen daar voor geschikt te maken en om te bouwen is niet realistisch. 350 huizen per dag… dan zijn wij in 2050 nog niet klaar. Maar dat hoeft ook niet. De oplossing is simpel en goedkoop en heet: Groen Gas. De infrastructuur bestaat er al, een gigantisch netwerk van gasleidingen naar fornuis en verwarmingsketel. En groen gas is net zo goed als aardgas. Voor mobiliteit geldt hetzelfde. Verbied sjoemelende diesel- en slurpende benzinemotoren. En stimuleer de aanpassing van brandstofmotoren die prima presteren op bioCNG en bioLNG; dus groen gas. En biogas kan ook worden omgezet naar stroom, warmte en veel nog veel meer.

Er is biomassa voldoende. Mest, slib, GFT, stortplaatsen, afvalwater… En met de huidige technologie vergisten wij net zo makkelijk microalgen, eendenkroos, hout, gras en zeewier. Ik zie het al voor mij: op de Noordzee tussen de windmolens, eindeloze zeewiervelden. En nog een stapje maar wel wat kilometers verder… In de droge, hete steppen en woestijnen groeit de vijgcactus probleemloos zonder enige vorm van irrigatie. Laat deze plant nu uitermate geschikt zijn voor vergisting naar biogas, met een zeer hoog energierendement. Hoe mooi is dat beeld? In de Sahara tussen de zonnepanelen, eindeloze akkers Nopal cactus.

Mijn droom heeft mij wakker geschud. Ik stroop de mouwen op ga en mijn ideeën concreet maken. Ook al is DMT inmiddels een wereldspeler op het gebied van biogas opwaarderen en hebben wij al meer dan 30 installaties in meerdere landen geleverd, ik ga weer nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Met ons operationeel leasefonds BioLease (met een unieke financiering uit de cashflow) zullen wij nieuwe klanten over de streep trekken om biogasopwaardeerinstallaties aan te schaffen. Wij gaan een demonstratieproject bouwen met nieuwe biogas opwaarderingtechnologie. Ons eigen DMT-wagenpark gaat rijden op groen gas. Wij bouwen een bioLNG installatie in Friesland en het groen gas wordt gebruikt voor transport over land en water. En wij installeren Turbotec thermische druk hydrolyse installaties in Engeland, Polen en Canada. Ik geloof in het mogelijke en dat wij met z’n allen alsmaar verder kunnen bouwen aan een schone en welvarende toekomst.

Die droom wordt werkelijkheid.

A special thanks to our project team who made this smoot Gas-to-Grid at the biogas facility in Vestjysk possible.
Some might even say that the’ve never expierenced such a smooth injection into the Grid. This corporation between these local farmers sets a great example and we are very glad to be part of it.

 

Robert Lems

Congratulations on your 12,5 years anniversary with DMT!

This company’s future is clearly to be prosperous with team members like you.
Thank you for your dedication!

Erwin Dirkse