Heeft u het gezien? Die live beelden uit de ruimte, gefilmd vanuit een rode Tesla Roadster Cabrio over het schouder van ‘Starman’, in een ruimtepak met de linkerarm achteloos op de autodeur met op de achtergrond onze aarde alwaar de ‘Spacecar’ slechts een luttele aantal uren eerder vandaan is geschoten. Dat is toch ongelofelijk? Dat het technisch mogelijk is, ok… dat is allemaal wel te verklaren. Maar het gaat mij meer om het idee. Hoe bedenk je het? Dan ben je een visionair, dan heb je durf, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht maar vooral ook: dan heb je gevoel voor humor. Op het dashboardscherm staat nog steeds de tekst te lezen: ‘Don’t panic’. Op het muzieksysteem klinkt de bekende hit van David Bowie: ‘Space Oddity’. Een ongekend statement en een geweldige marketingstunt. Tesla: de eerste personenauto in de ruimte en daarmee tegelijk de snelste auto ooit. Niet gezien? Kijk dan hier

In mijn vorige blog eindigde ik met de opmerking dat de wereld gebaat zou zijn met meer durfals en visionairs. En zie, ik wordt op mijn wenken bediend: Elon Musk laat het weer zien. In plaats van blokken beton, die eerder als ballast werden meegenomen in testraketten, stuurt hij zijn eigen cabriolet mee de ruimte in. Dat werkt ongetwijfeld meer inspirerend op een jonge, ambitieuze generatie dan dood beton. Zo’n stunt spreekt tot de verbeelding en maakt wetenschap en techniek ‘sexy’. En dat is weer goed voor nieuw talent aan het firmament. Het hemelgewelf waar voor – wie zal het zeggen – honderden? jaren de rode elektrisch aangedreven Tesla Roadster met zijn mysterieuze bestuurder zal rond cirkelen als er op de aarde allang geen auto meer rondrijdt met een verbrandingsmotor. Er gaat de komende jaren veel veranderen in de mobiliteit, is mijn verwachting. Over tien jaar is het straatbeeld compleet anders. Auto’s zullen uiterlijk veel meer op elkaar gaan lijken. Mensen hoeven zich namelijk niet meer met een auto te onderscheiden want niemand investeert straks nog in een eigen auto. Mobiliteit wordt gevraagd op het moment dat het nodig is. Je roept het op en een zelfrijdende auto komt naar je toe en brengt je waar je zijn wilt. Files gaan tot het verleden behoren, hoe mooi zal dat zijn. Die onzin dat je met z’n allen in een rijtje stil staat. Verlies van tijd, verlies van energie, verlies van milieu, verlies van geld. Grote auto’s met maar één passagier, dat slaat eigenlijk toch nergens op. Straks kies je wat je nodig hebt. Klein, als je alleen naar je werk gaat, groot als je met je gezin op vakantie gaat. En dan zonder de antieke verbrandingsmotor. Auto’s – of misschien kom er zelfs een andere naam voor – zullen op elektriciteit gaan rijden, vooral verkregen uit zon energie. En de stekker auto zal ook gaan verdwijnen, zonnepanelen op het koetswerk van de auto zal voldoende zijn voor onbeperkt en schoon rijplezier. En de ontwikkeling van waterstofauto’s zal ook verder gaan. De voorzitster van de Raad van Bestuur van Shell rijdt al in een proefmodel van een waterstofauto. Ja, ze zullen toch iets anders moeten bedenken, de grote oliemaatschappijen en de traditionele auto industrie, nu hun hegemonie in de fossiele brandstof aan alle kanten wordt aangevallen en ineen dreigt te storten. Eindelijk…

Niet alleen in de auto industrie zijn er revolutionaire ontwikkelingen en innovaties. Ook andere vormen van mobiliteit, bijvoorbeeld zeeschepen, schakelen deels over op andere energie zoals LNGbiogas. En dan komt DMT weer in beeld, dat is ook in ons belang. Met onze kennis en techniek voor het opwaarderen van biogas is er een heel goede transitie brandstof op de markt beschikbaar die uitermate geschikt is voor mobiliteit zoals auto’s, bussen, vrachtwagens, (zee)schepen maar ook voor woningen om te verwarmen of om op te koken. Zoals wij biogas kunnen opwaarderen heeft het de kwaliteit van aardgas. Als straks huizen worden afgesloten van het Groninger aardgas dan zou biogas een perfecte vervanger kunnen zijn die zonder al te veel kosten via het bestaande netwerk geleverd zou kunnen worden. Er zijn te weinig kubieke meters biogas beschikbaar en te produceren om aardgas geheel te vervangen maar biogas zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren, zeker als transitie naar een andere, duurzame oplossing.

De olie- en auto industrie zullen ook oplossingen moeten vinden en andere verdienmodellen moeten ontwikkelen nu ze de markt niet meer kunnen dicteren. Ze komen niet meer weg met het besjoemelen van de uitstoot van dieselmotoren. Het machtsblok van de auto industrie redt het niet meer met opgelegde afspraken en omkooppraktijken. Mensen als Elon Musk hebben laten zien dat het anders kan. Nu zijn ook Audi, BMW, Volvo, Toyota en andere autoproducenten volop bezig met het ontwikkelen en op de markt brengen van goede alternatieven. De auto is een rijdende computer geworden. De ideeën, studies, techniek en kennis waren al een tijd voorhanden maar werden bewust tegengehouden en tegengewerkt door de gevestigde orde. Met andere woorden: veel eerder was de uitstoot van CO2 te reduceren geweest als niet het huidig economisch model, de lineaire economie, zo afhankelijk zou zijn van fossiele energie. En nu moeten ze er als de kippen bij zijn om toch vooral niet de aansluiting op de nieuwe tijd te gaan missen. Eerder hebben wij dat gezien bij bijvoorbeeld de fotorolletjes van Kodak en Fuji, de telefoons van Motorola, Nokia en Blackberry en de videobanden van VHS, die hun toppositie verspeelden en links en rechts werden ingehaald door nieuwe ontwikkelingen en innovaties van nieuwe start ups. En dat is mooi. Alsmaar de lat hoger leggen en de stip verder op de horizon leggen. OMDENKEN. Wat houdt ons tegen? Wetenschap en technologie zullen zich altijd blijven ontwikkelen, dat is niet te stoppen. Niet door politieke, industriële of economische machtsblokken en zelfs niet door commerciële belangen. Er zijn wel krachten die het proces kunnen vertragen maar écht tegenhouden niet.

 

Ik wil een appel doen op ondernemers en op de ambtenaren bij de overheid om vooral goed samen te werken. Alleen dan creëer je een klimaat waarin innovaties kunnen uitgroeien tot succesvolle producten en duurzame verdienmodellen. Alleen dan komen durfals en pioniers bovendrijven. Want waar zijn ze? Ik zoek ze. Kom maar op! Ik daag jullie uit. En breng ons de ideeën die wij nodig hebben voor het ontwikkelen van een schone en welvarende toekomst. Ik zal ze omarmen.

 

Erwin Dirkse – CEO DMT Environmental Technology

 

Het nieuwe jaar is met een grote knal begonnen. En dan heb ik het niet over vuurwerk. De dreun in Loppersum met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter was in Den Haag zelfs te horen. En het lijkt alsof ze er doof van zijn geworden, Rutte en zijn rebellenclub. Je zal toch daar op het Groninger gasveld wonen… Stel je eens voor, u als lezer. Een plotselinge trilling in uw huis, lampen zwaaien heen en weer, schilderijen vallen, scheuren vertonen zich in muren, vloeren en plafond. Ramen springen…. Een huis is voor veiligheid, in je eigen huis moet je vertrouwd kunnen leven. Houd toch op met die gaswinning, het is einde verhaal. Zet nu alles op alles om zo snel als mogelijk over te stappen op andere energiebronnen. Er zijn goede alternatieven voor de transitie periode, zoals biogas. Dat kan niet de hele behoefte naar aardgas vervangen maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren. De techniek is er, maar het ontbreekt vaak aan politieke wil. Natuurlijk spelen kosten hierin een belangrijke rol maar op termijn zal het Nederlandse gas toch niet meer voorhanden zijn dus dan kun je het net zo goed nu goed aanpakken. De toenemende schaalgrootte zal de kosten naar normale proporties terugbrengen.

“Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” om de woorden van Willem Elschot maar eens te gebruiken in een geheel ander verband. En dat wetten belemmerend kunnen werken maken wij maar al te vaak mee. Wij zijn als DMT lid van ENVAQUA, een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse bedrijven in de milieu- en watertechnologie. Voor alle aangesloten leden is de circulaire economie een belangrijke peiler. Wij streven naar een gezond economisch en circulair klimaat waarbij wij ideologie en business verenigen. Maar daarmee zijn wij er niet, zonder een overheid die bereid is innovaties te stimuleren kom je nergens. Als voorzitter van deze club heb ik ervaren dat, voordat nieuwe producten en technieken marktrijp zijn, wij niet alleen technische barrières moeten slechten maar dat de wet ook niet altijd aan de kant van de vernieuwer staat. Zo komt het regelmatig voor dat er geweldige innovatieve producten en technieken voorlopig in de ijskast belanden omdat de wet introductie nog niet toelaat. En dat terwijl de maatschappij steeds meer waarde hecht aan eerlijke en duurzame producten. De overheid kan dit proces versnellen door praktische wetgeving op te stellen en innovaties de ruimte te bieden. Nederland kan een etalage zijn met een keur aan bedrijven die allemaal het belang van een circulaire economie en verbetering van de leefomgeving voorop hebben staan. Om hiermee succesvol te zijn in het buitenland is het nodig dat de thuismarkt voor ‘biobased technology’ groeit en bloeit. Wij beschikken over tal van bedrijven met innovatieve ideeën en technieken die kunnen bijdragen aan een betere wereld. Nederland heeft de potentie om ‘the place to be’ te zijn op dit gebied. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen.

Onder de titel ‘Laten we samen leidend zijn’ heeft ENVAQUA een boekje uitgebracht en gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Hierin worden een aantal praktijkgevallen  besproken van innovatieve ondernemers die zich beperkt voelen door wet- en regelgeving die vooral nog is gebaseerd op een lineaire economie. Ook al zijn wij niet ontevreden over het enthousiasme van de overheid over onze circulaire economische ontwikkelingen, wij blijven doorgaan met lobbyen in de goede richting. Een betere samenwerking tussen ondernemers, wetenschap en overheden leidt tot een sterke, vooruitstrevende B.V. Nederland. Er is nog zoveel te winnen. Ga maar na. Voordat iets 100% succesvol is, dan is 25% van de inspanning ‘technologie’ en 75% ‘het doorbreken van institutionele barrières’. Neem het komend verbod op pulsvissen. Een fantastische innovatie, een moderne, duurzame vismethode is om zeep geholpen door economische en politieke belangen. Dat krachtenveld is enorm. Wij hebben er binnen DMT dagelijks mee te maken. Zo voorzien wij goede mogelijkheden om biogas in te zetten als een transitie energiebron voor aardgas. Natuurlijk is het zo dat er onvoldoende biogas te produceren is om aardgas volledig te vervangen maar dat hoeft ook niet. Ik geloof in een mix van duurzame energiebronnen die het mogelijk gaan maken aardgas op termijn te vervangen. Wind- en zonenergie, biogas, groene waterstof… Maar ja, duurzaam is ook nog steeds duur zolang de schaalgrootte niet toeneemt. Er spelen enorme maatschappelijke en economische belangen door elkaar heen.

Toch zie ik de zware aardbeving in Groningen als positief. Niet voor de gedupeerden als wel voor de toekomst. Eerst moesten in Nederland de dijken doorbreken en Zeeland onder water staan – met alle gevolgen van dien – voordat de Deltawerken er kwamen. Eerst moesten de gebieden rond de Zuiderzee meerdere keren overstromen voordat de Afsluitdijk werd gebouwd. Eerst moesten de rivieren zwaar buiten hun oevers treden en kelders onderlopen voordat dijken worden verhoogd en uiterwaarden verbreed. Eerst moet het kalf verdrinken voordat de put wordt gedempt. En zo zal het nu ook gaan. Na de grote klap wordt de gaskraan steeds meer dicht gedraaid zodat alternatieven een kans krijgen, de schaalgrootte toeneemt en duurzame energie ook betaalbaar wordt. Ik voorspel: over 10 jaar is het voor een belangrijk deel gebeurt met fossiele energie. Oliemaatschappijen zoals Shell zullen het tij moeten keren, mede onder druk van aandeelhouders, politiek en markt. De tijd van de verbrandingsmotor is voorbij. Hoe is het mogelijk dat in een tijd waarin de ene innovatie op de andere volgt de verbrandingsmotor in haar ontwikkeling heeft stilgestaan. Daar is maar één antwoord op: het grote economische belang in de auto-industrie, gerelateerd aan en gedomineerd door fossiele energie. Maar die hegemonie van de traditionele auto-industrie is en wordt doorbroken door steeds meer visionairs en durfals zoals Elon Musk van Tesla. Mobiliteit wordt in de nabije toekomst compleet anders, daarover later meer. Ik ben er al mee begonnen. Mijn auto rijdt op CNGbiogas. Zodat ik niet alleen met DMT maar ook persoonlijk het gevoel heb bij te dragen aan een schone en welvarende toekomst.

Erwin Dirkse – CEO DMT Environmental Technology

DMT Environmental Technology is very happy to announce that Angel Fernández will be responsible for representing DMT in Spain as of June 15th. Kromschroeder/ Angel Fernández has over 27 years’ experience as a Business Developer at a company with a multinational presence, offering high value and energy efficiency technologies. With a Degree in Chemical Engineering from the EUITIB – UPC and a Master in Marketing Management from ESADE, he will join the DMT team and will be managing the market from Barcelona and he will be responsible for DMT’s portfolio of biogas upgrading, desulphurization, and resource recovery technologies. DMT´s employees are looking forward to collaborate with Kromschroeder/ Angel Fernández.

DMT Environmental Technology appointed Stephen McCulloch as UK Business Director

As of the 1st of November Stephen McCulloch is appointed Business Director for DMT Environmental Technology to cover and further develop the UK market. The prime goal is twofold; Stephen is going to grow the market for resource recovery and strengthen DMT service ability for current biogas upgrading projects. “I believe joining DMT as UK Business Director, brings together the perfect partnership of experience and market intelligence”, according to Stephen McCulloch.

Read the full article here

Je hebt van die dagen…. dan zit het niet helemaal mee. Dan vaar je tegen de stroom in of waait de wind uit de verkeerde hoek en is het schaatsen op schuurpapier, om maar wat metaforen te gebruiken. En als ik dan toch bezig ben, dan ook maar de andere kant op met deze tegelwijsheid: ‘Als je denkt dat alles tegen zit… denk opnieuw’. En zo benader ik eigenlijk altijd mijn tegenslagen. Er is altijd wel een oplossing voor een probleem. Als er knelpunten zijn in de organisatie is het mijn taak als manager, als een soort ‘ontstopper’, de zaak weer aan de gang te krijgen. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen manager, ik ben een ondernemer. Ik denk vanuit mogelijkheden, vanuit kansen. En eigenlijk verwacht ik van mijn medewerkers dat die ook zo denken. Trouwens, het beroep ‘manager’ lijkt te gaan uitsterven, het is een baan die verdwijnt. In 2016 was het nog 6.8 % van de beroepsbevolking die zich ‘manager’ kon noemen, nu is het nog maar een kleine 5%, toch nog wel goed voor 438.000 managementfuncties. Maar ik zie het al voor mij: in een bedrijf hangt een briefje aan de buitendeur met de tekst: “Wil de laatste manager het licht uit doen?’.

Wat nu binnen organisaties modern is zijn ‘zelfsturende teams’. De teamleden bepalen zelf de eigen doelen, de werkwijze en de individuele bijdrage van de medewerker. Er is geen leidinggevende of manager, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Het zou moeten leiden tot een sterkere motivatie en hogere bevlogenheid, minder stress en minder verzuim. Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in. Ja, het werkt als het goed gaat met het bedrijf maar zelfsturende teams lopen vaak vast als het tegen zit. Er is nu eenmaal structureel leiderschap nodig. Een bedrijf blijft nooit in dezelfde fase, het wordt altijd anders. Een leider overziet dat en stuurt tijdig bij. Dat zie je ook in de sport. Jonge sporttalenten hebben een hele andere vorm van leiderschap nodig dan ervaren sporters. De meest effectieve manier van het aansturen van mensen is het militair leiderschap. Je hebt nu eenmaal denkers en doeners. En de doeners zijn in de overhand en willen nu eenmaal graag verteld worden wat zij moeten doen. Maar binnen dynamische organisaties niet helemaal meer van deze tijd. De manager van vandaag is meer een ‘primus inter pares’. Letterlijk betekent dat: eerste onder zijn gelijken, anders gezegd: een lid van dezelfde groep heeft dezelfde rechten als alle anderen maar heeft toch een verhoogd aanzien.

Als CEO van DMT heb ik ook een leidinggevende functie. Maar, zoals gezegd, ik voel mij meer ondernemer dan manager. Toch heb ik mijn verantwoordelijkheid over het functioneren van mijn medewerkers binnen de organisatie. Een aantal jaren geleden ben ik daar eens goed over gaan nadenken en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie: ‘de meeste mensen doen maar wat’. En dat vond ik ook van mijzelf. Ik begon mij af te vragen: “Ik doe dit werk nu wel maar waarom eigenlijk?”. “Wat is mijn eigenlijke doel, wat wil ik hiermee bereiken?”. En wat voor veel mensen geldt was ook op mij van toepassing: ik kon daar maar moeilijk overtuigende antwoorden op vinden. Ik dwong mijzelf door mijn eigen levenmuseum te lopen. En mij af te vragen hoe mijn leven tot nu toe is verlopen en wat ik daar nou eigenlijk van vind. Ben ik tevreden? Over werk? Over privé? Ja? Wil ik zo door? Nee? Wil ik veranderen? Het is van cruciaal belang om daar goede antwoorden op te vinden. Voor jezelf en voor je omgeving, in privé en op het werk. En voor jouw toekomst.

In 2009 kwam ik in contact met ‘The Big Fife for Live’, een methode welke is ontwikkeld om bedrijven en de mensen die daarin werken, succesvoller te maken. Ik heb mij hier een paar jaar in verdiept en de methode eerst op mijzelf toegepast. Toen ik er van overtuigd raakte dat de methode werkt heb ik het vijf jaar geleden ingevoerd bij DMT. Wij hebben onze medewerkers een spiegel voor gehouden en hun laten nadenken over hun levensdoelen. The Big Five for Live combineert de belangrijkste doelen van elk van onze medewerkers met de vijf belangrijkste doelen van DMT (zie dmt-et.nl). Als mensen beter begrijpen wat hen motiveert en gelukkig maakt kan ik hen gemakkelijker in de juiste functie plaatsen. Dit levert een organisatie op waarin iedereen gepassioneerd en gericht is op gemeenschappelijke doelen. Ons bedrijfsplan is volledig in overeenstemming met de vijf bedrijfsdoelen. Voor elk doel een eigen plan. Na vijf jaar kan ik wel zeggen dat het volledig in die opzet is geslaagd. En ik durf zelfs te stellen dat, dankzij deze aanpak, onze omzet vijf keer hoger is dan vijf jaar geleden. Het is een bewezen methode. Elk jaar stellen wij opnieuw de doelen vast: per medewerker, per afdeling, per vestiging en daar wordt het hele proces aan gekoppeld. ‘Management by objectives’. Het is heel goed meetbaar wat gehaald is of wat niet. En medewerkers die hun doelen niet duidelijk voor ogen hebben kunnen automatisch niet mee in het team en haken af. Dan is dat ook maar duidelijk.

Maar zo gemakkelijk is het ook weer niet. Het vereist doorzettingsvermogen. Met alleen talent kom je er niet. Een Olympische medaille win je alleen maar als je grenzen verlegd, alsmaar doorgaat en vooral: als je de wil hebt om te winnen. De meeste mensen hebben dat niet, zijn niet ambitieus en vinden het ‘allemaal’ wel prima. Dat heb je ook met ‘goede voornemens’. Massaal worden ze straks weer genomen, in het nieuwe jaar…. maar hoeveel mensen houden het vol? Daarom is het zo belangrijk om alsmaar bij jezelf af te vragen: waarom doe ik wat ik doe? Als daarop het antwoord helder is dan is het gemakkelijker om doelen te stellen. De weg er naar toe is weer een ander verhaal maar je kunt je ergens op richten, ergens voor gaan. Dan worden mensen vanzelf ambitieus, zien ze kansen in de markt en willen ze winnen. Van die gemotiveerde en ondernemende medewerkers kan ik er niet genoeg van hebben. Collega’s die verrassen, die zorgen dat er wat gebeurt, die het verschil maken. Mocht iemand zich aangesproken voelen en nog niet bij ons werken dan zeg ik: solliciteer! Ik heb ambitieuze plannen met DMT en ik zie het nieuwe jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet. Ik voorzie een grote groeispurt en zie voldoende kansen en wij gaan ze pakken ook! Met omzetgroei en grotere winsten als gevolg. Wij gaan reorganiseren en decentraliseren. Verantwoordelijkheden worden per Business Unit gedelegeerd: Wageningen, Joure, Amerika en Azië. Wij volgen het plan tot aan 2020 en daarna zetten wij een nieuwe stip op de horizon. Gelukkig heb ik steeds minder het gevoel van: ‘mensen doen maar wat’ en raak ik steeds meer overtuigd van de winnermentaliteit van mijn medewerkers. Hoe meer van dit, hoe beter DMT valt te managen, eh…. valt te ondernemen, wil ik eigenlijk zeggen.

Succes met het stellen én nastreven van doelen, zowel in privé als in het werk.

Ik wens u allen een gezond en succesvol Nieuw Jaar.

 

Erwin Dirkse – CEO DMT Environmental Technology

Ondernemen. Wat betekent het woord eigenlijk? Ergens aan beginnen, iets gaan doen. En ‘als een ander woord voor’ in een kruiswoordpuzzel zou ik er wel een paar weten: wagen, durven, aanpakken, beproeven, uitvoeren… Iemand die onderneemt is een ondernemer. Een fraaie uitspraak van Cor Stutterheim, voormalig directeur van CMG: “Ondernemen is zien wat iedereen ziet en daarmee doet wat niemand anders doet”. Mooi verwoord, spreekt mij wel aan. Maar wat zegt het eigenlijk? Het geeft aan dat er voor iedereen kansen voorbij komen maar dat niet iedereen een kans herkent en er iets mee doet. Wij kennen allemaal wel het gevoel van: ‘waarom heb ik dat niet bedacht of gedaan?’ als er weer iemand is die succes heeft met een goed idee of product. Maar veel mensen hebben geen idee wat er allemaal bij heeft komen kijken voordat je daar bent en succes kunt oogsten. En hoeveel keren het is misgegaan en de beste ideeën of potentiële producten het nèt niet hebben gehaald. Hoeveel tijd en geld er is geïnvesteerd zonder daar enig rendement uit hebben te kunnen halen. Ook dat is ondernemen, je begint ergens aan zonder dat je van te voren de afloop weet.

Ik kan er over meepraten, binnen DMT. Ooit zijn wij begonnen in de watertechnologie en wij hadden een goede naam opgebouwd met verschillende producten die vervuild water reinigden. Grondwater, afvalwater, percolaatwater, zowel bij overheden en bedrijven als bij particulieren met woningen, boerderijen en hotels met een septic tank. Dat ging jarenlang goed. Wij leverden tussen 2008 en 2015 zo’n 300 IBA systemen per jaar (IBA = Individuele Behandeling Afvalwater), veel in licentie voor Noord-Ierland. En zo’n 10 jaar geleden hield het zomaar op. Waarom? Het had al niet zoveel aandacht meer van ons, die licentie liep wel door, dat was makkelijk geld verdienen. En wij hadden eens goed naar onze ‘portfolio’ gekeken en wilden niet te afhankelijk zijn van één sector. Dus hebben wij destijds extra gas gegeven voor de ontwikkeling van technieken om Biogas op te waarderen. En met succes, het is de belangrijkste pijler geworden van DMT. Is het dan erg dat je aan de andere kant wat verloren hebt? Nee, dat is de kern van ondernemen. Je wint en je verliest. Maar ook: wat je verloren hebt kan je ook weer terugwinnen. En andersom: de focus op gas en de daarmee gepaard gaande grote groei van DMT maakte ons ook weer kwetsbaar. Met die gedachte hebben wij in 2014 opnieuw gekeken naar onze ‘portfolio’ en kwamen wij op de gedachte om weer eens wat te doen in watertechnologie. Hoe kom je op het idee, zou je kunnen zeggen, in een land als Nederland dat internationaal als dé bakermat en hét kenniscentrum van de watertechnologie bekend staat.

Ondernemen = ergens aan beginnen. Maar zo makkelijk als het klinkt is het niet en zo bedachten wij dat wij niet opnieuw het wiel zouden willen gaan uitvinden. Dus hebben wij een ‘verkenner’ vooruit gestuurd naar de Water Campus in Leeuwarden. Zo werd DMT lid van de Water Alliance en Wetsus. Vanuit ons eigen ‘schuttersputje’ – wij hadden een eigen kantoor in de Johannes de Doper Kerk – konden zo nationale en internationale contacten worden gelegd met overheden, universiteiten, studenten, startup’s, bedrijfsleven, kenniscentra en instituten. Vervolgens ben ik als ondernemer gaan afwegen wat de beste weg zou zijn om weer met slib- en waterbehandeling succesvol te kunnen worden. Gaan wij iets nieuws ontwikkelen of gaan wij samenwerken of springen wij op een rijdende trein? De conclusie van ons haalbaarheidsonderzoek was het laatste. En zo kwamen wij in contact met SUSTEC in Wageningen, een bedrijf dat succesvolle technologie heeft ontwikkeld voor een hogere opbrengst van biogas, gereduceerde slibvolumes en terugwinning van nutriënten uit (afval)water. Hun producten TurboTec en NutriTec passen uitstekend in ons pakket waarmee wij onze portfolio weer ‘up-to-date’ hebben en waarmee wij ons bedrijfsrisico verkleinen. Beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Zij hebben kennis van de technologie, wij beschikken over de internationale netwerken en de financiële mogelijkheden om in dit marktsegment belangrijk te kunnen groeien. Dat wij hierin vertrouwen hebben blijkt: in mei 2016 hebben wij SUSTEC aan DMT toegevoegd.

En dat kreeg weer een gevolg. Zo werd ik gevraagd om binnen de Noordelijke Innovation Board de portefeuille Watertechnologie op mij te nemen. De NIB is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland met een innovatie agenda. Het ontwikkelen van watertechnologie in de noordelijke provincies is één van de vijf speerpunten waar dit overlegorgaan zich op richt om de werkgelegenheid te bevorderen. Met een aantal hier in het noorden gevestigde bedrijven, die al een behoorlijke reputatie hebben op het gebied van watertechnologie, én met de Water Campus én met Wetsus en haar spin-off, zou je zeggen dat dit kans van slagen heeft. Maar hoe vertaal je dit naar groei van werkgelegenheid, naar 2.000 extra arbeidsplaatsen in 2030? Ik vergader en praat wat af. Het is niet een van de meest gemakkelijke sectoren waar op korte termijn succes in is te halen. Het is een lastige markt, conservatief ingesteld en met kritische klanten. Het is vooral een kwestie van de lange adem met een middelmatig rendement. Maar soms denk ik wel eens dat het ook ontbreekt aan ondernemerschap. Aan durf. Aan inzicht. Aan doorzettingsvermogen. Én aan synergie.

Met een internationaal hoog aangeschreven kenniscentrum als Wetsus, met vooraanstaande noordelijke bedrijven als Paques, Spaans Babcock, Hubert, Landustrie én niet te vergeten DMT met SUSTEC technologie, én met de wereldwijd erkende, vooraanstaande reputatie op het gebied van watertechnologie door Nederlandse vindingen als o.a.: anaerobe waterzuiveringtechnologie, MBR, oppervlaktebeluchters, Anammox en de Nereda technologie, hebben wij toch een supersterke basis om onze kennis te vermarkten? En de potentiële markt is wereldwijd groot, héél groot. Wat hebben wij dan nog meer nodig? Ik zal u het antwoord geven: ondernemerschap, dat is wat nodig is om ergens te beginnen en om ergens te komen. En wat nog kan helpen is een BHAG. Een wat? Een BHAG (Big Hairy Audacious Goal), vrij vertaald naar het Nederlands: het Grote Gedurfde Dappere Doel. Je stelt je een duidelijk en ambitieus doel dat binnen een bepaalde tijd te realiseren moet zijn. Het doel is ambitieus maar niet onbereikbaar, spreekt tot de verbeelding en fungeert als duidelijke katalysator voor de teamgeest. Het hebben van een BHAG is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van minder succesvolle bedrijven. Ik doe een voorstel voor de BHAG 2018 binnen onze sector: ‘Open Innovatie vanaf 1 januari’. Weg met het behoudende, het wantrouwen, het beschermen, het verbergen, het navelstaren. Wij moeten onderling (nog) meer samenwerken. Kennis delen is vermenigvuldigen. Alleen zo kunnen wij samen werken aan een schone en welvarende toekomst. Meer ondernemen, meer samenwerken, meer kennis delen…  En ik voorspel: dan gaan de ramen open.

 

Erwin Dirkse

CEO DMT Environmental Technology