Minder CO₂ met biomethaan

Volgens een artikel in De Correspondent, een online nieuwsmedium, is de uitstoot van methaan minder gedaald ten opzichte van 1990. Vanuit de overheid wordt gerapporteerd dat we 43 % minder methaan uitstoten sinds 1990. Uit recente metingen van een klimaatonderzoeker is gebleken dat de uitstoot met 20% is gedaald.

Alternatieven voor methaan zijn beschikbaar en eenvoudig toe te passen. Daarvoor heeft DMT Envitonmental Technology de Cabrorex®MS ontwikkeld. De Carborex®MS zorgt voor schone energie door het biogas op te waarderen tot biomethaan. Dit biomethaan kan worden gebruikt voor auto’s als brandstof in de vorm van CNG of in het gasnetwerk worden geïnjecteerd. Trucks en auto’s kunnen rijden op dit gas, huishoudens worden ermee verwarmd en men kan er op koken.

Biogas ontstaat bij anaerobe vergisting (zonder zuurstof) van verschillende soorten afval. Afvalsoorten die geschikt zijn komen van akkerbouw, waterzuiveringsinstallaties of afvalbergen met huishoudelijk afval. De voordelen van het opwaarderen van biogas zijn dat het afval wordt hergebruikt, er is veel minder uitstoot en daarnaast is de CO₂ van biogas dat wordt uitgestoten schoon. Het gebruik van biomethaan zorgt dus voor vermindering van CO₂ uitstoot.Het groene gas is een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen en een goede efficiënte manier om de waardevolle componenten uit het afval te hergebruiken.

Uitstoot van methaan heeft grote invloed op de opwarming van de aarde. Dat snel iets moet gebeuren is wel duidelijk.

We Value Your Waste

Klik hier om het volledige artikel over de methaanuitstoot in Nederland te lezen.