Mensen doen maar wat!

Je hebt van die dagen…. dan zit het niet helemaal mee. Dan vaar je tegen de stroom in of waait de wind uit de verkeerde hoek en is het schaatsen op schuurpapier, om maar wat metaforen te gebruiken. En als ik dan toch bezig ben, dan ook maar de andere kant op met deze tegelwijsheid: ‘Als je denkt dat alles tegen zit… denk opnieuw’. En zo benader ik eigenlijk altijd mijn tegenslagen. Er is altijd wel een oplossing voor een probleem. Als er knelpunten zijn in de organisatie is het mijn taak als manager, als een soort ‘ontstopper’, de zaak weer aan de gang te krijgen. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen manager, ik ben een ondernemer. Ik denk vanuit mogelijkheden, vanuit kansen. En eigenlijk verwacht ik van mijn medewerkers dat die ook zo denken. Trouwens, het beroep ‘manager’ lijkt te gaan uitsterven, het is een baan die verdwijnt. In 2016 was het nog 6.8 % van de beroepsbevolking die zich ‘manager’ kon noemen, nu is het nog maar een kleine 5%, toch nog wel goed voor 438.000 managementfuncties. Maar ik zie het al voor mij: in een bedrijf hangt een briefje aan de buitendeur met de tekst: “Wil de laatste manager het licht uit doen?’.

Wat nu binnen organisaties modern is zijn ‘zelfsturende teams’. De teamleden bepalen zelf de eigen doelen, de werkwijze en de individuele bijdrage van de medewerker. Er is geen leidinggevende of manager, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Het zou moeten leiden tot een sterkere motivatie en hogere bevlogenheid, minder stress en minder verzuim. Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in. Ja, het werkt als het goed gaat met het bedrijf maar zelfsturende teams lopen vaak vast als het tegen zit. Er is nu eenmaal structureel leiderschap nodig. Een bedrijf blijft nooit in dezelfde fase, het wordt altijd anders. Een leider overziet dat en stuurt tijdig bij. Dat zie je ook in de sport. Jonge sporttalenten hebben een hele andere vorm van leiderschap nodig dan ervaren sporters. De meest effectieve manier van het aansturen van mensen is het militair leiderschap. Je hebt nu eenmaal denkers en doeners. En de doeners zijn in de overhand en willen nu eenmaal graag verteld worden wat zij moeten doen. Maar binnen dynamische organisaties niet helemaal meer van deze tijd. De manager van vandaag is meer een ‘primus inter pares’. Letterlijk betekent dat: eerste onder zijn gelijken, anders gezegd: een lid van dezelfde groep heeft dezelfde rechten als alle anderen maar heeft toch een verhoogd aanzien.

Als CEO van DMT heb ik ook een leidinggevende functie. Maar, zoals gezegd, ik voel mij meer ondernemer dan manager. Toch heb ik mijn verantwoordelijkheid over het functioneren van mijn medewerkers binnen de organisatie. Een aantal jaren geleden ben ik daar eens goed over gaan nadenken en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie: ‘de meeste mensen doen maar wat’. En dat vond ik ook van mijzelf. Ik begon mij af te vragen: “Ik doe dit werk nu wel maar waarom eigenlijk?”. “Wat is mijn eigenlijke doel, wat wil ik hiermee bereiken?”. En wat voor veel mensen geldt was ook op mij van toepassing: ik kon daar maar moeilijk overtuigende antwoorden op vinden. Ik dwong mijzelf door mijn eigen levenmuseum te lopen. En mij af te vragen hoe mijn leven tot nu toe is verlopen en wat ik daar nou eigenlijk van vind. Ben ik tevreden? Over werk? Over privé? Ja? Wil ik zo door? Nee? Wil ik veranderen? Het is van cruciaal belang om daar goede antwoorden op te vinden. Voor jezelf en voor je omgeving, in privé en op het werk. En voor jouw toekomst.

In 2009 kwam ik in contact met ‘The Big Fife for Live’, een methode welke is ontwikkeld om bedrijven en de mensen die daarin werken, succesvoller te maken. Ik heb mij hier een paar jaar in verdiept en de methode eerst op mijzelf toegepast. Toen ik er van overtuigd raakte dat de methode werkt heb ik het vijf jaar geleden ingevoerd bij DMT. Wij hebben onze medewerkers een spiegel voor gehouden en hun laten nadenken over hun levensdoelen. The Big Five for Live combineert de belangrijkste doelen van elk van onze medewerkers met de vijf belangrijkste doelen van DMT (zie dmt-et.nl). Als mensen beter begrijpen wat hen motiveert en gelukkig maakt kan ik hen gemakkelijker in de juiste functie plaatsen. Dit levert een organisatie op waarin iedereen gepassioneerd en gericht is op gemeenschappelijke doelen. Ons bedrijfsplan is volledig in overeenstemming met de vijf bedrijfsdoelen. Voor elk doel een eigen plan. Na vijf jaar kan ik wel zeggen dat het volledig in die opzet is geslaagd. En ik durf zelfs te stellen dat, dankzij deze aanpak, onze omzet vijf keer hoger is dan vijf jaar geleden. Het is een bewezen methode. Elk jaar stellen wij opnieuw de doelen vast: per medewerker, per afdeling, per vestiging en daar wordt het hele proces aan gekoppeld. ‘Management by objectives’. Het is heel goed meetbaar wat gehaald is of wat niet. En medewerkers die hun doelen niet duidelijk voor ogen hebben kunnen automatisch niet mee in het team en haken af. Dan is dat ook maar duidelijk.

Maar zo gemakkelijk is het ook weer niet. Het vereist doorzettingsvermogen. Met alleen talent kom je er niet. Een Olympische medaille win je alleen maar als je grenzen verlegd, alsmaar doorgaat en vooral: als je de wil hebt om te winnen. De meeste mensen hebben dat niet, zijn niet ambitieus en vinden het ‘allemaal’ wel prima. Dat heb je ook met ‘goede voornemens’. Massaal worden ze straks weer genomen, in het nieuwe jaar…. maar hoeveel mensen houden het vol? Daarom is het zo belangrijk om alsmaar bij jezelf af te vragen: waarom doe ik wat ik doe? Als daarop het antwoord helder is dan is het gemakkelijker om doelen te stellen. De weg er naar toe is weer een ander verhaal maar je kunt je ergens op richten, ergens voor gaan. Dan worden mensen vanzelf ambitieus, zien ze kansen in de markt en willen ze winnen. Van die gemotiveerde en ondernemende medewerkers kan ik er niet genoeg van hebben. Collega’s die verrassen, die zorgen dat er wat gebeurt, die het verschil maken. Mocht iemand zich aangesproken voelen en nog niet bij ons werken dan zeg ik: solliciteer! Ik heb ambitieuze plannen met DMT en ik zie het nieuwe jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet. Ik voorzie een grote groeispurt en zie voldoende kansen en wij gaan ze pakken ook! Met omzetgroei en grotere winsten als gevolg. Wij gaan reorganiseren en decentraliseren. Verantwoordelijkheden worden per Business Unit gedelegeerd: Wageningen, Joure, Amerika en Azië. Wij volgen het plan tot aan 2020 en daarna zetten wij een nieuwe stip op de horizon. Gelukkig heb ik steeds minder het gevoel van: ‘mensen doen maar wat’ en raak ik steeds meer overtuigd van de winnermentaliteit van mijn medewerkers. Hoe meer van dit, hoe beter DMT valt te managen, eh…. valt te ondernemen, wil ik eigenlijk zeggen.

Succes met het stellen én nastreven van doelen, zowel in privé als in het werk.

Ik wens u allen een gezond en succesvol Nieuw Jaar.

 

Erwin Dirkse – CEO DMT Environmental Technology