Van slib naar kunstmest, Apeldoorn, Nederland

Het Regionale Waterschap ‘Vallei en Veluwe’ is een van de koplopers in Nederland met betrekking tot de implementatie van een duurzame en economisch haalbare oplossing voor zuiveringsslib. In de regio Apeldoorn zullen ze gewenste hoeveelheid kunstmest produceren, door het toepassen van zowel de innovatieve TurboTec® technologie als de aanvullende behandelingsstappen uit zuiveringsslib. Volgens het Regionale Waterschap kan het afval van de gemeentelijke riolen gezien worden als het ‘nieuwe goud’.

“Deze investering zal, in der loop der tijd, aanzienlijke besparingen brengen. Op deze manier houden we het afvalwater betaalbaar voor burgers en bedrijven. ”
Tanja Klip, voorzitter van de Regional Water Authority

Verwarmen, mengen en scheiden

De gepatenteerde TurboTec® THP process  behandelt organisch materiaal en biomassa bij een standaarddruk van 4-6 bar en een temperatuur van 140-160 °C. Deze behandeling zorgt ook voor ontsmetting van de biomassa en minimaliseert het gebruik van dure chemicaliën. De stoom voor verwarming wordt beperkt tot minder dan 800 kg / TTS door de mate van warmteterugwinning via warmtewisselaars en een innovatieve meng- en scheidingsstap.

torbotec                  sustec-logo

Uitbreiding van de capaciteit van de vergisters

Biomassa hydrolyse van actief slib leidt tot 35% meer biogas in de vergisting, terwijl de uiteindelijk verbeterende ontwatering tot meer dan 30% droge stof kan worden bereikt. Via TurboTec®THP kan de capaciteit van bestaande vergisters worden verhoogd, of kan een kleinere vergister worden geïnstalleerd voor nieuwe zuiveringsinstallaties. Het TurboTec®THP continu proces heeft kapitaalkosten verminderd en heeft significant lagere operationele kosten in vergelijking met conventionele batchprocessen.

DMT-groep en Sustec

Sinds mei 2016 maakt Sustec B.V. deel uit van de DMT-groep. DMT en Sustec delen een breed scala aan wereldwijde markten, waaronder gemeenten, waterbedrijven en een verscheidenheid aan industrieën. De mogelijkheden van het combineren van biogas upgrading technologie met gebruikmaking van technologie voor herwinning van grondstoffen, verhoogt de kansen voor gemeenten om afvalwater en andere afvalstromen om te zetten in waarde. Deze waarde betreft niet uitsluitend de extra inkomsten die gegenereerd kunnen worden uit de verkoop van groen gas, brandstof of kunstmest. Ook de maatschappelijk impact van gezamenlijk werken aan klimaatoplossingen en circulaire economiën voor gemeenten en NUTS bedrijven voegt waarde toe. (www.sustec.nl)

“Zuiveringsslib is het nieuwe goud ‘(artikel in het Nederlands):

http://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/projecten/energiefabriek/