Groen gas uit groente afval

B-Four Agro is een bedrijf dat verschillende soorten sla verbouwt voor supermarkten in Nederland . Met de oprichting van ‘B4-Energy’ is het doel om twee miljoen kuub groen gas per jaar te produceren. Te zijner tijd kunnen 1.500 Nederlandse huishoudens in dit gebied hiervan profiteren. B4-Agro heeft een anaërobe vergister en een opwaarderings installatie op haar terrein in Warmenhuizen. De vergister zal worden gevoed met 16.000 ton biomassa per jaar, bestaande uit agrarische reststromen van B-Four Agro en omliggende agrarische bedrijven. Na het vergisten, wat ongeveer twintig dagen duurt, wordt het biogas opgewaardeerd door een Carborex MS biogas opwaarderingssysteem tot pure biomethaan. Dit groene gas wordt geïnjecteerd in het gasnet. Vanuit het gasnet wordt het gas o.a. gebruikt om hun eigen kweeksystemen van gas te voorzien, daarnaast worden huishoudens en kassen in de regio voorzien van gas.

Agrarische residu als bron van inkomsten

Duurzame energie uit een agrarisch residu is een waardevolle bron van inkomsten. De benodigde grondstof voor vergisting kan afval zijn van groenten, voedselproductie of mest van dieren. De omzetting van dit organisch materiaal leid tot methaan en koolstofdioxide. Na de anaerobe vergisting kan het biogas worden opgewaardeerd door een CarborexMS biogas opwaarerings systeem en wordt het biomethaan gescheiden van het koolstofdioxide. Biomethaan kan verkocht en gedistribueerd worden als groen gas voor huishoudens d.m.v. injectie in het gas net. Daarnaast kan het biomethaan ook worden gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt worden tot brandstof voor voertuigen of scheepvaart. Op deze manier kan inkomsten gekoppeld worden aan een significante CO2 emissie reductie. Als zodanig kan het een gemakkelijke en betrouwbare bron van inkomsten zijn voor bedrijven die al succesvol in de agrarische sector zijn.
Meer gevallen/referenties op deze pagina

Veel landen promoten actief biogas opwaardering voor gebruik in het gasnet. DMT Milieutechnologie kiest voor een robuust ontwerp en een eenvoudige bediening. Het is ‘plug and play’ en ‘hij doet het altijd’, volgens onze klanten. De 24/7 ondersteuning garandeert een zeer hoge mate van betrouwbaarheid. Het systeem is flexibel en is technisch in staat snel te reageren op veranderende omstandigheden.
infographic-2040-630px

In deze video vindt u een uitleg van de Carborex MS door Natalia, Process Engineer bij DMT. Natalia toont u het proces van de CarborexMS in Lelystad, waar DMT een pilot plant bouwde om klanten en partners te informeren.