Loslaten

Kunt u het zich voorstellen dat de Waddenzee aan het eind van deze eeuw mogelijk niet meer bestaat? Dat er bij eb geen zandplaat meer droog valt, er geen pier meer te steken valt, er geen zeehondjes meer liggen te zonnen en er weer een uniek werelderfgoed van de lijst kan worden geschrapt? Ondenkbaar toch? Maar niet als wij weten dat de Noordzeespiegel tegen die tijd tussen de 50 en de 70 centimeter is gestegen! Als wij zo doorgaan met het opwarmen van de aarde dan komt het er onherroepelijk van. Of is dit doemdenken?

Ik zie niets in dat soort negatieve scenario’s. De feiten zijn weliswaar niet te ontkennen maar ik ben een geboren optimist en ik weet zeker dat er op tijd een antwoord komt. De oplossingen zijn er legio. En de noodzaak tot verandering neemt toe. We kunnen ook niet anders. De fossiele brandstoffen zijn op een dag écht op. Je ziet al dat het bedrijfsleven anticipeert op andere tijden. Grote, mondiale bedrijven als Google, Apple, Microsoft maar ook Coca Cola lopen al ver op de politiek vooruit als het gaat om duurzaamheid. En die ontwikkelingen gaan nog sneller op het moment dat het zakenleven begrijpt dat er aan duurzaamheid geld valt te verdienen. En anders worden ze er wel toe gedwongen door marktwerking, aangestuurd door de bewuste consument. Via ons kantoor in Amerika weten wij dat een conservatief bedrijf als bijvoorbeeld WalMart, één van de grootste supermarktketens in de USA, wel mee móet gaan in de trend van duurzaamheid omdat zij anders marktaandeel verliezen aan bedrijven zoals bijvoorbeeld WholeFoods, die wél maatschappelijk geëngageerd zijn en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En zij maken het ook waar. De missie en visie van WholeFoods is voor de consument een eerlijk en duidelijk verhaal waarin zij zich herkennen en waar zij achter kunnen staan. En dat allemaal zonder bemoeienis, regels en opleggingen vanuit de verschillende overheden want die maken zich over milieu en duurzaamheid over het algemeen niet al te druk.

Het was net in de paartijd van de bruinvissen dat volgens planning de eerste paal de grond in zou gaan waardoor het project enigszins vertraging heeft opgelopen. Het heeft wat megawatt gescheeld, maar deze maand was het eindelijk zover: Gemini, het grootste windmolenpark van Nederland op zee, ‘t is geopend. Liefst 600 megawatt aan stroom worden door de wieken van de 150 molens opgewekt. Genoeg stroom voor 785.000 huishoudens. Het Nederlandse windvermogen is met dit park in één keer verdrievoudigd. En dat allemaal zonder bodemdaling of CO2 uitstoot en ruim honderd kilometer uit de kust. Hè hè, eindelijk gaat Nederland weer een woordje meespreken. Maar het wordt pas écht serieus als de projecten voor de Zeeuwse kust zijn gerealiseerd. In 2020 komt er nog eens 1.360 megawatt bij waar 2 miljoen huishoudens mee vooruit kunnen. Dat zijn tenminste stappen. Jammer dat het inhaalstappen zijn – Nederland had hierin al veel verder kunnen zijn zoals ik al schreef in mijn vorige blog – het zijn in ieder geval stappen in de goede richting. Al zal het nog wel even duren voordat wij zover zijn als Denemarken waar de totale energiebehoefte al voor meer dan honderd procent met windenergie is afgedekt. Mooi toch?

Gek eigenlijk. Voor de drie fossiele hoofdbronnen van energie: steenkool, olie en gas bestaan wel 15 à 20 duurzame alternatieven zoals wind, zon, waterkracht, koude-warmteopslag, thermisch, waterstof, getijden, aardwarmte, warmte uit industrie en natuurlijk bio-energie zoals biogas. Voor Nederland zou een combinatie van verschillende bronnen van duurzame energie het mooiste zijn. In zie ook geen 43.000 windmolens in Nederland of 1.040 vierkante kilometer aan zonnepanelen. In theorie is op termijn uit veel van deze duurzame bronnen goedkoper energie te winnen dan uit de fossiele energiebronnen zodra de schaalgrootte van de productie toeneemt. Maar de investering die nodig is voor de energietransitie is ook gigantisch; 200 miljard Euro met een jaarlijks terugkomend bedrag van 7 miljard. Maar daar kunnen wij de kosten van het bestrijden van de gevolgen van de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele energie weer van aftrekken.

DMT doet graag mee en draagt bij aan de energietransitie. Met onze technieken kunnen wij biogas creëren uit afvalstromen en opwaarderen tot een gelijkwaardige kwaliteit als aardgas. Het is niet anders dat nog veel mensen denken dat de productie van biogas ten koste gaat van onze voedselketen. Dat negatieve imago zal wel slijten naarmate de publieke opinie steeds meer begrijpt dat ons mes wel aan drie kanten snijdt: 1: het ruimt afval op, 2: het creëert duurzame energie en 3: in het productieproces komen ammoniak en fosfaat vrij wat weer gebruikt kan worden in de kunstmestindustrie die de grootste aardgasverbruiker is. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen: het meer toepassen van biogas kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en zou hoog op de energieagenda moeten staan. Wat mij zo verbaasd is dit: alles evolueert. Kijk wat een ontwikkeling de telefoon heeft doorgemaakt. En vergelijk dat eens met de verbrandingsmotor… in de basis is daar toch decennia lang niets aan verandert? En dan zijn wij ineens verbaasd dat een bedrijf als Tesla in één keer met een totaal nieuw concept op de markt kan komen? Nee, natuurlijk had dat eerder gekund. Maar alles en iedereen hielden elkaar op onder de druk van de lobby van de olie-industrie en de politiek onder het mom van het behoud van industrie en werkgelegenheid. Onzin, dat zie je nu ook. Na Tesla volgt iedereen en kan er ineens van alles. En geeft dat een belangrijke impuls aan een nieuwe industrie en natuurlijk ook werkgelegenheid. Het moraal van dit verhaal: wij zouden eerder moeten loslaten. De beste tegeltekst die hierbij hoort is: ‘Vaak is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of vasthouden’. Alleen dan creëren wij ruimte voor een schone en welvarende toekomst.

Erwin Dirkse / CEO