Kijk eens dertig jaar vooruit!

Terugkijken is niets voor mij. Wat heb je er aan? Wat geweest is, is geweest. Ik werk liever in het nu en denk graag vooruit. Van het verleden kun je leren, dat klopt. Fouten die je hebt gemaakt hoef je niet nog eens te maken, althans niet dezelfde fouten. Van zaken die wel goed zijn gegaan kun je leren. Terugkijken in het verleden, goed of fout… dit heet ervaring. En daar kun je, in combinatie met een heldere visie, naar de toekomst toe écht wat mee.

Maar vooruit, wij kijken even terug en gaan naar het jaar 1987. De snelle rekenaar weet: dat is 30 jaar geleden. Precies! En in dat jaar is er een eigenwijze chemicus Rob Dirkse die gelooft in technische oplossingen voor milieuproblemen. Hij gelooft in zichzelf en start daarom in de kelder van zijn huis zijn eigen bedrijf: Dirkse Milieutechniek. Ja, DMT bestaat dertig jaar. Het is geen jubileum, dat hebben wij vijf jaar geleden al gevierd, maar het is op z’n minst toch weer een mijlpaal. Eigenlijk is elke dag dat wij werken aan oplossingen voor een duurzame en welvarende toekomst een mijlpaal.

Na dertig jaar ligt DMT nog steeds op koers en komen wij steeds dichterbij ons doel. Onderweg zijn wij wel eens van richting veranderd. In de eerste decennia was DMT voornamelijk gericht op: wat vuil is, met techniek weer schoon maken. Afvalwater zuiveren, geur bestrijden en biogas ontzwavelen. De zogenaamde ‘end-of-pipe’ oplossing. In 1972 kwam de ‘Club van Rome’ met een rapport die de wereld waarschuwde voor de schadelijke gevolgen voor het blijven exploiteren van de aarde als onuitputtelijke bron van energie en grondstoffen. Met de aanpak die daarop volgde is onder andere het gat in de ozonlaag hersteld, behoort de zure regen tot het verleden en is bijna alle vervuilde grond gesaneerd. Het reduceren van zure regen en saneren van grondwater kon mede gerealiseerd worden door technologie van DMT. Nederland was in de jaren tachtig en negentig voorloper op het gebied van milieutechniek en had hierin internationaal groot aanzien. Onder de toenmalige politieke leiding met milieuministers als Winsemius, Nijpels en Alders gebeurde er voortvarend veel. En Lansink natuurlijk, die een rangorde ontwierp voor de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking, de zogenaamde ladder van Lansink: preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten. Bovenaan in de hiërarchie is het meest en onderaan het minst milieuvriendelijk. De film van All Gore ‘Inconvenient Truth” schudde vele mensen wakker en zorgde voor een breed draagvlak. In al die jaren is DMT flink gegroeid en hebben wij de kans gekregen ons te ‘settelen’ als belangrijke speler in deze markt.

Vandaag is het de strijd tegen de opwarming van de aarde en alles wat wij kunnen doen wat leidt tot het verminderen van de CO2 uitstoot. DMT is hierin meegegaan en wij hebben onze koers daarvoor aangepast. Onze technische oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2 uitstoot. Onze visie en techniek is er steeds meer op gericht om al aan de voorkant te beginnen, over de ladder van Lansink gesproken… Dus afval niet meer zien als afval maar als grondstof. Ik ben een groot voorstander van de ‘circulaire economie’ waarmee de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen worden gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Afval bestaat niet. Dat is beter dan het lineaire systeem waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. En wat ik het mooiste vind, het ‘circulair economisch mes’ snijdt minstens aan drie kanten. Én het draagt bij aan de vermindering van CO2 uitstoot én wij maken van afval weer grondstoffen én het levert ook nog een goed verdienmodel op. Dat is onze missie. Geld verdienen met het verwaarden van afvalstromen. Zo luidt ook onze pay-off: ‘We value your waste’.

Ik heb verteld over de start van DMT, nu dertig jaar geleden en de groei en ontwikkelingen die daarop volgden. En zoals ik al zei, ben ik meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het verleden. Dus durf ik mij op deze plek te wagen aan een toekomstvoorspelling, over hoe de wereld er uit ziet in 2047. (Tegen die tijd is er toch niemand die mij daar aan zal houden dus brand ik maar los…)

Over dertig jaar wonen er mensen op Mars, is het Elon Musk technisch en ethisch gelukt om daar pioniers naar toe te sturen maar een kolonie wordt het niet. De Verenigde Staten van Europa is een feit en treedt als één land op tegen de machtsblokken Azië en de USA. Wij hebben de grootste economie ter wereld en er zal een groot tekort aan arbeidskrachten zijn wat grotendeels wordt ingevuld door vluchtelingen uit Afrika. De opwarming van de aarde zal blijven toenemen, in het meest gunstigste geval enigszins afgeremd. Er zullen veel overstromingen zijn en op andere plekken veel droogte wat tot een migratiegolf zal leiden. De belangrijkste energiebronnen zijn zon en wind. Overtollige energie wordt omgezet in waterstof. Maar ook geothermie wordt veel toegepast. IJsland is het nieuwe Koeweit met de gemakkelijk te winnen aardwarmte. Aardwarmte die wordt omgezet naar waterstof. Biogas wordt getransformeerd naar bioCNG, bioLNG en groene chemicaliën en is een belangrijk onderdeel van de energiemix. Zelfrijdende auto’s zoeven op zonne energie en hoeven niet meer aan laadpalen. Trucks en schepen maken gebruik van bioLNG. Vliegtuigen vliegen op waterstof. En olie, steenkolen en aardgas worden nog maar mondjesmaat gebruikt. Energie wordt geconsumeerd uit een ‘smart grid’ van diverse, duurzame bronnen. Consumenten van energie zijn ook producenten van energie. Veel buurten, gemeenten, provincies en bedrijven zijn zelfvoorzienend en leveren overtollige energie aan het netwerk. Ons eetpatroon is geheel veranderd en bestaat voornamelijk uit groenten, fruit en noten. Vlees is vervangen door synthetisch vlees en insecten. Suiker en koolhydraten worden bijna niet meer geconsumeerd. Suikerbieten worden bijna alleen nog maar verbouwd voor de productie van biogas en aardappelen voor het zetmeel waaruit bioplastic wordt gemaakt. In 2047 viert DMT haar 60 jarig bestaan, samen met al haar buitenlandse vestigingen. En ik denk dat de formatie van een nieuw kabinet over dertig jaar toch nog is gelukt. Maar alles wat ik hier heb voorspeld is onder voorbehoud. Want als Kim Jung Un toch op die knop gaat drukken zal het allemaal wel anders gaan.

Hoe het ook zij, wij blijven werken aan een schone en welvarende toekomst.

 

Erwin Dirkse / CEO DMT Environmental Technology