Hoezo 2050?

Nou, dat hebben wij dan ook weer gehad. Nederland geeft gekozen. In mijn vorige blog sprak ik over mijn dilemma: dat ik niet goed wist wie of wat te kiezen bij gebrek aan de partij ‘GroenRechts’. Maar deze uitslag van de verkiezingen zou zomaar een rechtsgroene coalitie kunnen opleveren. En dan mag meneer Klaver proberen waar te maken wat hij heeft beloofd: Nederland onafhankelijk maken van fossiele energie vóór het jaar 2050. Dat lijkt ambitieus, een erg grote uitdaging vind ik dat niet. Even voor de beeldvorming: tegen die tijd is de jonge Jesse al dicht bij de gewenste AOW-leeftijd van Henk Krol die op zijn beurt dan al 99 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit kan blazen. Ik wil maar zeggen, dat kan toch sneller dan in 33 jaar? De wetenschap en de techniek zijn er al klaar voor en die ontwikkelt zich in de komende jaren nog exponentieel.

Een doelstelling gericht op het jaar 2030 zou meer uitdaging bieden. Maar ik zal al lang blij zijn als onderwerpen als klimaat, energie en milieu nadrukkelijker op de agenda komen te staan. Eerder schreef ik nog dat klimaatproblematiek niet echt een issue meer was in de politieke debatten en zie, vervolgens dook dit op meerdere plekken in de media op. Ook Jort Kelder verbaasde zich er over. Hij ziet milieu en economie als onlosmakelijk geheel en een groene economie als onontkoombaar, mede op basis van het Parijs-akkoord. Hij spoort aan tot snelheid. En noemt daarbij de 100 miljard euro die VNO-NCW wil investeren in duurzaamheid. Ik ben het helemaal met hem eens. En zou willen zeggen: kom maar naar DMT Environmental Technology in Joure, de koffie staat klaar.

Over tot de orde van de dag. Het stof van de verkiezingen is neergedaald, de storm uit Turkije is gaan liggen. Het is maar goed dat Turkije over niet al teveel delfstoffen beschikt. Dan durven wij tenminste nog een beetje een vuist maken. Want zolang wij als Nederland en als westerse wereld afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen uit onzekere politieke regionen zoals Iran, Irak, Libië, Saoedi-Arabië en ook Rusland, kunnen wij hen niet keihard de rug toekeren. Want vergeet niet, zolang wij gas en olie kopen uit Rusland financieren wij de spelletjes van Vladimir Poetin, waaronder landjepik. En wat te denken van de import van steenkool uit China of Zuid-Afrika, waarmee wij ons medeverantwoordelijk maken voor mijnongelukken, slechte arbeidsomstandigheden, stoflongen en uitbuiting. Maar ja, Nederland heeft nog steeds een op fossiele grondstoffen gedreven economie. Beter zou zijn als wij ons volledig gaan richten op de zelfredzaamheid van Nederland, van Europa. Onafhankelijk kunnen voorzien in onze eigen, duurzame energie. Het is technisch nu al mogelijk. Nu nog economisch en maatschappelijk doorbreken.

Economisch zijn wij er al bijna. Meer en meer kan duurzame energie concurreren. En ja, er zijn veel sectoren in Nederland afhankelijk van fossiele energie. Maar ook duurzame energie levert veel werkgelegenheid op. Wij waren in Nederland de pioniers op het gebied van windenergie. Jammer dat wij de doorontwikkeling als industrie hebben laten liggen en door andere landen zijn ingehaald. Toch zijn er ook in Nederland veel banen gemoeid met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van installaties. En dat geldt in de toekomst ook voor andere vormen van duurzame energie zoals bijvoorbeeld de winning van energie uit zout-zoetwater: Blue Energy, groene waterstof en natuurlijk: biogas.

Nog steeds is het zo dat een auto die rijdt op biogas een veel gunstiger footprint heeft dan een auto die rijdt op stroomaccu’s. Het is jammer dat veel mensen zich daar niet bewust van zijn. De beeldvorming rond biogas zou veel beter kunnen. De perceptie van deze business is onterecht negatief. Dat wijt ik aan de branche zelf maar ook voor een deel aan de media. In de ontwikkelingsfase zaten er aan bepaalde zaken wel eens ‘vreemde luchtjes’ en trok deze nieuwe business ook verkeerde ondernemers aan. Voor de pers aantrekkelijk om breed en smeuïg uit te pakken. Nu is het al vele jaren een serieuze en volwassen industrie geworden maar succesverhalen zijn nu eenmaal minder interessant om op te tekenen. Toch voorzie ik een grote toekomst voor biogas en voor de industrie en technologie die daarmee verwant is. Want het is niet alleen de ‘output’ – het biogas – dat duurzame energie oplevert, de ‘input’ – het afval – dat als grondstof dient, ruimt letterlijk een hoop rotzooi op.

Het zal Jesse Klaver en het kabinet Rutte 3 hun tijd wel duren maar ik ben er van overtuigd dat wij op het gebied van duurzame energie over vier jaar al een stuk verder zijn dan zij zich op dit moment kunnen voorstellen. Het innovatieve bedrijfsleven speelt nu eenmaal sneller in op een veranderende wereld dan ambtelijke molens kunnen draaien. En wij zullen ook wel moeten. Het is de enige weg naar een schone en welvarende toekomst.