Handje drukken

Terwijl de bomen zich weer van hun groene kant laten zien, caravans en boten uit de winterstalling worden gehaald, de buitenhoreca weer langzaam wordt ingenomen door ‘terrasjepikkers’ en je bij de weg oversteken weer vol op je hoede moet zijn voor navelstarende sportfietsers, is de kabinetsformatie, ruim een maand na de verkiezingen, nog steeds niet afgerond. In de zakenwereld is zoiets ‘ondenkbaar’. Wij kunnen het ons niet permitteren lang over beslissingen te doen. Laten wij het liggen? Dan worden wij links en rechts ingehaald
door de werkelijkheid. Ik begrijp het wel… het is een politieke kwestie. En een coalitie tussen rechts en links kan niet zonder compromissen en een ferm potje handje drukken. Maar als dan de onderhandelingen zelfs mogen opschuiven voor een ‘papadag’ denk ik wel eens: ‘kom op zeg, wij hebben niet alle tijd’. We moeten door!

Heb ik mij in het vorige blog nog verbaasd over het feit dat er vanuit de politiek zo weinig aandacht was voor klimaatproblematiek, de laatste tijd stond de media er bol van. Rutte noemt vijf onderwerpen die prioriteit zijn voor een volgend kabinet en het eerste dat hij noemt is de transitie naar duurzame energie. Pechtold van D’66 wil dat het volgende kabinet als eerste werk maakt van klimaatbeleid en het standpunt van GroenLinks voorman Jesse Klaver behoeft geen nadere toelichting. Dat zijn mooie berichten maar ja, misschien wat laat? Rutte heeft het steeds over ‘level playing field’ wat zoveel betekent als ‘voor alle spelers dezelfde regels’. Maar waar staat de B.V. Nederland nu eigenlijk in het ‘vlakke speelveld’ van de duurzame energie? Waarin lopen wij voor op? Net als vroeger, toen Nederland voorop liep in het aanleggen van dijken
en stormvloedkeringen en naam maakte met inpoldering – zoals het later werd genoemd: watermanagement – hadden wij nu voorop kunnen lopen in het opwekken van duurzame energie. Wij liépen voorop met windenergie maar wij hebben grote en vele kansen laten liggen met als resultaat dat de ‘spin-off’ naar het buitenland is gegaan. Er is niet eerst gewerkt aan een thuismarkt. Nu pas worden er flinke aantallen windmolens geplaatst in Nederland. Maar dat komt vooral ten gunste van de windmolenindustrie in Denemarken en Duitsland en ook China, waaruit vele molenonderdelen worden geïmporteerd. Dat had het Nederlandse bedrijfsleven ook kunnen bieden, àls…

Wij moeten veel meer en in een vroeger stadium onze kennis, ‘know-how’ en onze bedrijven in de etalage zetten. En niet zo bescheiden zijn. De politiek moet hier aan meewerken door mogelijkheden te bieden aan Nederlandse bedrijven om eerst in eigen land succesvol te kunnen groeien. Er wordt vanuit de overheid veel financiële steun gegeven voor innovatie en ontwikkeling maar het belangrijkste wordt vergeten: de thuismarkt. Zo zijn er miljoenen Euro’s in rook opgegaan. Er zijn drie zaken belangrijk voor succesvolle groei: innovatie, thuismarkt en export. Kijk naar onze sector. De meeste van de systemen die DMT ontwikkelt plaatsen wij in het buitenland. Voor referentieprojecten kunnen wij bijna niet in eigen land terecht. En mocht er iets in eigen land te vergeven zijn dan moeten wij via aanbestedingen handje drukken met de rest van Europa en Verwegistan. Daar zou men wel wat creatiever mee kunnen omgaan. Vooral nu de politiek flink warm gaat lopen voor de energietransitie. Ook het bedrijfsleven en andere organisaties kunnen er wat aan doen. De doelstelling van Wetterskip Fryslân om in 2020 veertig procent van haar energie duurzaam te laten opwekken met zonne-energie en biogas ondersteun ik natuurlijk van harte als zij maar niet nalaten de installaties hiervoor in eigen land te zoeken, sterker nog: het liefst in eigen provincie. Zij willen 50 miljoen investeren om op deze wijze aan de, ook door hen ondertekende, klimaat akkoorden van Parijs te kunnen voldoen. Voor de B.V. Nederland zou het toch prachtig zijn dat die miljoenen in eigen land of eigen provincie blijven en wij dan ook weer een prachtig referentieproject hebben om in de etalage te kunnen zetten. Het kan. Want alles wat hiervoor nodig is kan dichtbij worden gehaald. Niet alles wat van ver komt is lekkerder.

Vooral het gebruik van biogas verdient meer aandacht. Als er één perfecte transitiebrandstof is dan is het wel biogas. Er wordt nu wel heel hard geroepen dat heel Nederland van het gas af moet maar dat betekent nogal wat. Stel je eens voor hoeveel gasinstallaties bij de mensen thuis vervangen zouden moeten worden. 14,4 miljoen! Dat is praktisch onmogelijk. Maar wat wel goed zou kunnen is nieuwbouwhuizen niet meer op het aardgasnet aan te sluiten en bestaande gasafhankelijke woningen over te laten gaan op biogas. De kwaliteit van biogas is minstens zo goed als van aardgas maar veel duurzamer. Natuurlijk kan biogas nooit de huidige vraag naar gas in huishoudens beantwoorden – enig idee? 330 000 000 000 000 000 joule! –maar wel een belangrijke bijdrage leveren. Al is het alleen al door biogas bij aardgas te mengen waardoor er misschien ook wat minder huizen in Groningen scheef gaan zakken. Maar ook in mobiliteitssector. Een auto die rijdt op biogas heeft een veel gunstiger ecologische voetafdruk dan een elektrische auto. Natuurlijk preek ik voor eigen parochie maar het zijn geen loze verkooppraatjes. Biogas heeft zich bewezen en het wordt tijd dat de politiek en het bedrijfsleven het eens goed en breed gaan oppakken. Daar heb ik vele potjes handje drukken voor over. En dan kunnen wij als DMT onze etalage vullen met succesprojecten en een visitekaartje zijn van de B.V. Nederland. Daarin geef ik Mark Rutte gelijk: “Nederland heeft héél mooie bedrijven”. Nu nog voor onze sector een thuismarkt creëren om iedereen te kunnen laten zien hoe een schone en welvarende toekomst er uit kan zien.