DMT; de gewoonste zaak van de wereld

Waar ik mij nooit iets bij kon voorstellen, daar heb ik nu een beeld bij gekregen. Het is gelukt om een foto van een ‘zwart gat’ te maken en vanaf nu zie ik, als ik aan een zwart gat denk, een soort warme donut voor me het daarop een geel laagje, gesmolten vanillesuiker. Want dat is wat ik zie op die eerste foto. Ik lees dat het zwarte gat zichtbaar is door het elliptische sterrenstelsel Messier 87 dat zich op 53 miljoen lichtjaren van de aarde bevindt. Het is gigantisch groot, het heeft een massa van 6,5 miljard keer de massa van de zon. Niets kan eraan ontsnappen, ook licht niet. Wat wij op de foto zien is de uiterste grens waar licht nog aan de enorme zwaartekracht van het zwarte gat kan ontsnappen, de zogeheten waarnemingszon, een ring van licht. Het zal wel. Maar wat ik zo interessant vind is dat de theorie over het bestaan van ‘zwarte gaten’ al in 1783 is geopperd door de Britse wetenschapper John Michell. Hij stelde dat er hemellichamen kunnen bestaan met zo’n sterk zwaartekrachtsveld dat de ontsnappingssnelheid groter is dan de lichtsnelheid, ca. 300.000 kilometer per seconde. Zulke hemellichamen stralen dus geen licht uit. En later werd zijn idee bevestigd door de relativiteitstheorie van Einstein in 1915. Het is niet aan mij weggelegd om dat u, geachte lezer, allemaal uit te leggen. Ik ben nu eenmaal geen wetenschapper. Maar ik vind wetenschap wel fascinerend. Dat de mens (niet allemaal) met zijn brein in staat is nieuwe theorieën uit te denken die vaak moeilijk of pas veel later te bewijzen zijn. Want volgens de theorie van Stephen Hawking kunnen zèlfs zwarte gaten ‘verdampen’, in een explosie van gammastraling. Maar ja, hoe weten wij of hij gelijk had? Het bewijs daarvoor kan pas over miljarden jaren worden geleverd.

Zonder de wetenschap hadden wij ’s avonds geen elektrisch lampje aan kunnen doen, ons niet gemakkelijk per auto kunnen vervoeren laat staan als een vogel door de lucht kunnen vliegen. Veel, zo niet alles, hebben wij te danken aan de wetenschap. Computers, DNA-technologie, internet, smart-phone’s, kunstmatige intelligentie… En het gaat maar door. Wetenschap ontwikkelt zich exponentieel. Misschien zijn er in het afgelopen jaar wel meer wetenschappelijke ontdekkingen gedaan dan in de tien jaar hiervoor. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat het ‘allemaal’ wel goed komt. Ik zie dat ook steeds meer om mij heen. De veranderingen gaan snel, mede dankzij de wetenschap en dankzij ondernemers die hier hun nieuwe verdienmodellen op kunnen baseren. De politiek kan het amper bijbenen. Wel moeten wij oppassen voor wetenschappelijke experimenten die op zijn minst ‘bedenkelijk’ zijn te noemen. Een Chinese wetenschapper claimt, in de embryonale fase, het DNA van een menselijke tweeling te hebben gemanipuleerd en deze genetisch resistent gemaakt voor HIV. Deze tweeling, Lulu en Nana, is inmiddels geboren. Je moet er toch niet aan denken dat hier een verdienmodel aan wordt gekoppeld. Op termijn zou je dan je ideale kind kunnen samenstellen en bestellen.

Het is niet toevallig dat dit in China is gebeurt. Met de toename van welvaart neemt ook de groei van wetenschappelijk onderzoek een vlucht: kennis is macht. En China is niet bepaald een land waar de ethische normen en waarden duidelijk in de grondwet zijn verankerd. Maar wij hebben er wel mee te maken. Europa vormt nog steeds de grootste economie te wereld maar China is aardig op weg het stokje over te nemen. Na Nederland, Engeland en Amerika beleeft China nu haar ‘Gouden Eeuw’ en niet voor de eerste keer. Het land met goedkope arbeid is ‘de fabriek van de wereld’. Met de invoering van de nieuwe zijderoute, een ontwikkelingsstrategie waarbij China een grotere mondiale rol wil gaan spelen, wordt hun economische en ook hun politieke macht belangrijk vergroot. Het land toont imperialistische ambities, vergelijkbaar met die van Rusland. Ik ben wel eens bang dat dit door Europa onderschat wordt. Voor DMT is China niet een interessante markt. Wij hebben er wel zaken gedaan en hebben een Chinese partner maar in het land die het ‘copyright to copy’ zichzelf eigen heeft gemaakt is deze markt voor ons niet
interessant. En als zij over specifieke kennis en ‘know-how’ willen beschikken dan kopen ze hier wel een bedrijf die hun dat kan geven. Wij werken in het oosten liever met landen als Maleisië, waar ze niet alleen onze producten maar ook onze filosofie en professionaliteit willen kopiëren.

Nu de verkiezingen voor een Europees parlement geweest zijn pleit ik voor een Verenigd Europa. Wij moeten een economisch machtsblok blijven vormen tegen imperialistische grootmachten als China, Rusland en, wel van een andere orde, opkomende economieën als Turkije en India. Daarom is het ook zo’n achterlijk idee dat Engeland nog steeds denkt aan de touwtjes te kunnen trekken met hun Brexit-gedoe: hoezo ’Britannia rule the waves’? Een Verenigd Europa kan in een goede, onderlinge samenwerking (leger, onderwijs, gezondheidszorg, vrij handelsverkeer van goederen en diensten etc.) zoveel meer bereiken voor een land dan als dat land het individueel zou moeten doen. Jammer dat die Europese integratie zo moeilijk verloopt, het hangt veelal van los zand aan elkaar. En goed, er kan in Brussel nog veel verbeterd worden met minder bureaucratie en een eerlijker verdeling van gelden maar daar kunnen wij goede mensen voor kiezen die dat voor ons bepleiten en bevechten. Dat zijn de afgevaardigden, de vertegenwoordigers en de lobbyisten die het voor ons moeten doen. Niet Jan met de pet of Henk & Ingrid of Johan & Anita die via referenda een woordje denken mee te willen spreken. Die weten immers van niets en we hebben in Engeland gezien wat er dan van komt. Dat is een zwart gat waar geen land in terecht wil komen.

Een voorbeeld van een goed werkend Verenigd Europa zie ik eigenlijk al dagelijks om mij heen. Binnen ons bedrijf DMT werken Engelsen, Grieken, Fransen, Belgen, Italianen, Spanjaarden, Zweden, Hongaren, Estlanders, Nederlanders en Friezen onderling al dermate goed samen dat het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ is. En daarnaast werken wij net zo gemakkelijk met collega’s en partners in Amerika, Canada, Maleisië, Ierland en Israel. Dat zie ik ook als een van de grootse waarden binnen ons bedrijf: de jonge, ambitieuze en goed opgeleide cosmopolieten die met een gezonde instelling onderling samenwerken aan een schone en welvarende toekomst.
Daar zie ik wel gat in.


Erwin Dirkse
CEO DMT Environmental Technology